Do tej pory, tak duże farmy w Polsce potrzebowały jakiejś pomocy finansowej. Po raz pierwszy następuje przełom. Polenergia wybuduje farmę wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW, a realizację inwestycji umożliwi pozyskane finansowanie bankowe w wysokości 107 mln PLN.

O farmie

Farma Wiatrowa Szymankowo będzie zlokalizowana na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. 11 turbin osiągnie łączną moc 38 MW. Pierwsi odbiorcy, którzy będą otrzymywać prąd z Szymonkowa, muszą poczekać do 2021 roku. Realizacja projektu potrwa dwa lata.

Siemens Gamesa Renewable Energy będzie zarówno dostawcą turbin jak i serwisantem technicznym przez okres 25 lat od chwili uruchomienia instalacji. Roboty budowlane wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład grupy ERBUD.

Energia i efekt ekologiczny

Według szacunków, roczna produkcja nowej farmy wiatrowej Szymonkowo będzie wynosić do 120 GWh. Dzięki niej można by zaopatrzyć w energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie znacznego efektu ekologicznego i uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton pyłów. Uruchomienie projektu Szymankowo zwiększy łączną moc lądowych farm wiatrowych Polenergii o 15 procent – do 287 MW.

Pierwsza tak duża inwestycja bez wsparcia!

Farma Wiatrowa Szymankowo to pierwsza tak duża inwestycja w odnawialne źródła energii w Polsce, której realizacja nie jest uzależniona od uzyskania wsparcia. Szymonkowo powstanie bez pomocy systemów aukcyjnych czy długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej.

Polenergia oraz jej główni akcjonariusze są przekonani, że perspektywy rozwoju polskiego rynku energii są dobre. Co więcej, koszty wytwarzania energii w lądowych farmach wiatrowych, wciąż spadają. Przyjęty przez Spółkę model biznesowy umożliwia uzyskanie kosztów energii elektrycznej z projektu lądowej farmy wiatrowej na poziomie konkurencyjnym wobec cen dostępnych na polskim rynku.

Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii twierdzi,realizacja projektu pozwoli na unowocześnienie polskiej energetyki poprzez inwestycje w najbardziej zaawansowane technologicznie odnawialne źródła energii oraz na maksymalizację rentowności. Inwestycja wpisuje się także w ogólną strategię Grupy Polenergia. Celem Polenergii jest wybór tych projektów, które gwarantują największą stopę zwrotu i odrzucenie tych inwestycji, które nie spełniają tego kryterium.

Farma wiatrowa Mycielin o mocy 46 MW od Polenergii źródło: Polenergia

Finansowanie

Pozyskane przez spółkę finansowanie na realizację inwestycji wynosi 107 mln PLN. Banki, które zobowiązały się do kredytowania inwestycji do 2037 roku to EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków. Udzielone finansowanie opiera się o zasadę Project Finance, którego znaczącą zaletą jest dywersyfikacja ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników projektu. To jedno z pierwszych tego typu finansowań farm wiatrowych niekorzystających ani z krajowego systemu wsparcia, ani z długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej.

Polenergia jest postrzegana przez banki jako dobry i wiarygodny partner biznesowy. Między innymi dlatego właśnie taka formuła finansowania Farmy Wiatrowej Szymankowo była możliwa. Duże znaczenie miało również pozytywne nastawienie banków do rynku odnawialnej energii i przyjętych założeń odnośnie trendów cen energii elektrycznej na polskim rynku.

Działające lądowe farmy wiatrowe

Obecnie wśród lądowych elektrowni wiatrowych spółki znajdują się obiekty z całego kraju o łącznej mocy 249,3 MW. Te farmy to: najstarsza – Puck o mocy 22 MW, Modlikowice o mocy 24 MW,  Łukaszów o mocy 34 MW, Gawłowice o mocy 48,3 MW, Rajgród o mocy 25,3 MW, Skurpie o mocy 43,7 MW, Mycielin o mocy 46 MW oraz Krzęcin o mocy 6 MW.

Mapa działających lądowych farm wiatrowych Polenergii, źródło: Polenergia

Inne projekty

Ostatnio Polenergia podpisała umowę kredytową, dzięki której uda jej się sfinansować nowe projekty 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW zlokalizowanych w gminie Sulechów, również na zasadzie Project Finance. Spółka jest najbardziej znana ze swojego strategicznego projektu, którym jest realizacja budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. Grupa Polenergia zamierza również zrealizować projekty lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 160 MW w formule pozwalającej na maksymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Źródło: Polenergia

Redakcja GLOBEnergia