Pierwsza siłownia fotowoltaiczna SKF

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pierwsza siłownia fotowoltaiczna SKF
Sunline AG to niemiecka firma z siedzibą w Furth, w okolicy Norymbergii. Z małej, założonej w 1986 roku firmy wyrosła na głównego dostawcę wyrobów fotowoltanicznych oraz na projektanta kompletnych helioelektrowni. Jedną z nich zbudowali dla Grupy SKF.

Pomysł zrodził się w głowie Otto Webera, dyrektora Centrum Logistycznego SKF w Schweinfurcie, w Niemczech.  Miejscem produkowania energii stał się nowy dach centrum. Już wkrótce cała energia elektryczna, jaką zużywa centrum będzie pochodzić od słońca. Wykorzystano idealny moment na tego rodzaju inwestycję – remont dachu. Ponieważ centrum w czasie prac remontowych musiało cały czas pracować postanowiono dokonywać wymiany dachu małymi partiami. W tym celu wydzielono wewnątrz budynku rodzaj dziedzińca, na którym zbudowano dźwig. Miejsce to było otoczone ścianami i posiadało odpowiedni system odwadniający. Dźwig, który wybudowano wewnątrz budynku miał promień zasięgu 150 m i wystawał ponad budynek, aby mógł zabrać materiał – o masie do 2,8 tony. Był to największy jak dotąd dźwig wybudowany wewnątrz budynku w Niemczech.

Materiały użyte do remontu dachu mogą zostać poddane utylizacji po zakończeniu okresu ich używalności nie przynosząc negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednak to nie pokrycie dachowe stanowi o wyjątkowości tego przedsięwzięcia. Najważniejsze jest to, co znajduje się nad remontowaną powierzchnią: tysiące modułów fotoelektrycznych.

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu Centrum SKF

Nowa siłownia mieści się na 18 000 m2 dachu i składa się z blisko 3 900 paneli słonecznych. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w ten sposób (700 000 kilowatów energii elektrycznej rocznie) jest wystarczająca dla 175 czteroosobowych gospodarstw domowych.

Szacuje się, że energia pozyskana z pomocą tej helioelektrowni pokryje w całości zapotrzebowanie centrum logistycznego na energię. Ponadto w budynku zainstalowano nowe okna, nowy system ogrzewania wykorzystujący ciepło powietrza usuwanego przez układ wentylacji do ogrzewania wprowadzanego do systemu świeżego powietrza, a obieg ciepłej wody jest ogrzewany bezpośrednio przez słońce. Wszystkie te działania są realizowane w ramach projektu BeyondZero i polityki zrównoważonego rozwoju SKF.

Szacuje się, że koszt helioelektrowni zwróci się po 12 latach. Jest to znacznie dłużej niż okres, na jaki zwykle zgadza się SKF przy innych projektach inwestycyjnych. Jednak perspektywa wyeliminowania około 360 ton emisji CO2 rocznie w pełni uzasadnia podjętą decyzję. Przeprowadzenie podobnej inwestycji rozważają inne oddziały SKF.

Źródło: SKF Polska S.A.