Już w piątek francuski rząd poinformował, że współzałożyciel firmy Microsoft Bill Gates przedstawi na otwarciu COP21 inicjatywę na wiele miliardów dolarów, dotyczącą badań i rozwoju zielonych technologii. 

Celem inicjatywy będzie podwojenie budżetów na badania i rozwój do roku 2020. Zdaniem inicjatora dostęp do czystych technologii energetycznych będzie odgrywał kluczową rolę w globalnym porozumieniu w zakresie zwalczania zmian klimatycznych. Sam Bill Gates ma wesprzeć inicjatywę kwotą w wysokości 2 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Na swoim blogu w lipcu tego roku powiedział, że potrzeba więcej przełomowych technologii do walki ze zmianami klimatu i że obecne technologie redukcji emisji są w jego ocenie w cenach astronomicznych. Dodał także, że szybki rozwój zielonych technologii uzależniony jest od przychylności legislacyjnej oraz inwestycji ze strony rządów, co pociągnie za sobą wsparcie ze strony inwestorów i sektora biznesowego.

Do inicjatywy odnoszą się optymistycznie premier Narendra Modi, prezydent USA Barack Obama i prezydent Francji Francois Hollande. Pierwsze spotkanie w tej sprawie, w którym wzięli udział prezydent Hollande oraz premier Indii, miało miejsce podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu.

Indie, trzeci na świecie emitent gazów cieplarnianych, z ograniczonym dostępem do nowych, czystych technologii, które powinny stać się podstawą krajowej strategii na rzecz walki ze zmianami klimatu sugerują, że kraje rozwinięte muszą pomóc biedniejszym krajom w dostępie do zeroemisyjnych technologii pozyskiwania energii, pomagając obniżyć ich koszty.

Źródło: Reuters.com