W środę, 19 grudnia radni miasta zdecydowali o wprowadzeniu na obszarze krakowskiego Kazimierza strefy czystego transportu. Na próbę projekt obowiązywał będzie pół roku.

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu wymyślona została, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azot. Ponadto dzięki niej zmniejszyć się ma natężenie ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, co znacząco podniesie ich komfort poruszania się.

Strefa czystego transportu będzie testowo obowiązywać najwcześniej od połowy stycznia przez pół roku. Jeśli projekt się sprawdzi, będzie wprowadzony na stałe.

Kto wjedzie na obszar strefy?

Po wprowadzeniu strefy czystego transportu na Kazimierz prawo wjazdu będą mieli mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń), rowerzyści, przedsiębiorcy (do końca 2025 r. – później musieliby się wyposażyć w samochody niskoemisyjne) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.), samochody kierowane przez osoby niepełnosprawne, służby miejskie, pojazdy zaopatrzenia w określonych godzinach, auta lekarzy, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Poza nimi wjazd będą miały jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Na start ulice Kazimierza

Krakowska strefa jest relatywnie niewielka i obejmuje ul. Miodową na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Beera Meiselsa na odcinku od placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała, ul. Józefa, ul. Nową, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Jonatana Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, ul. Bartosza, plac Bawół, ul. Szeroką, ul. Ciemną, ul. Lewkową, ul. Na Przejściu.

strefa w Krakowie

Strefa Czystego Transportu. mat. RM Kraków

Wprowadzone rozwiązanie miało zostać w Krakowie uchwalone jeszcze przed wyborami, ale sprawa się przeciągnęła. Ostatecznie pojawiła się na sesji rady miasta, która odbyła się 19 grudnia. Zgodnie z zebranymi uwagami od mieszkańców wprowadzone zostały odpowiednie korekty do projektu uchwały – mieszkańcy Kazimierza są przychylni rozwiązaniu.

Źrodło: krakow.pl

Redakcja GLOBEnergia