Wyniki Aukcji OZE

Jak podaje URE, 3 listopada odbyła się pierwsza w tym roku aukcja OZE, jedyna przeznaczona dla instalacji istniejących i dedykowana źródłom, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła 2 500 GWh, a jej wartość – 1,6 mld zł. W aukcji złożono siedem ofert. Pięć z nich wygrało aukcję. Zakontraktowano ponad 500 GWh energii o wartości blisko 324 mln zł, więc wykorzystano jedynie 20 proc. całego oferowanego wsparcia.

W koszyku dla biogazowni rolniczych minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 628 zł/MWh, natomiast cena maksymalna: 655 zł/MWh.

Kolejne aukcje

Dziś odbywa się druga z zaplanowanych na ten rok aukcji, przeznaczona dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy (składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego. Aukcja dotycząca tych instalacji jednak o mocy mniejszej niż 1 MW odbędzie się 12.11.2020 r.

10.11.2020 r odbędzie się aukcja dotycząca nowych instalacji mniejszych niż 1 MW dla hydroenergii, biopłynów, geotermii oraz wiatru na morzu. Aukcja dla takich instalacji, ale większych niż 1 MW odbędzie się 17.11.2020 r.

Na 19.11.2020 r. zostały zaplanowane aukcje dotyczące biogazu rolniczego w instalacjach większych niż 1 MW.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – która zostanie przeprowadzona 26 listopada br. oraz dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – aukcja odbędzie się 3 grudnia br.

Harmonogram aukcji

Harmonogram aukcji, źródło: URE

Jak podaje URE, w tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld złotych. Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (blisko 46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia