Pierwsze 150 mln zł na ISE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

sterowanie oze

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE).

Inteligentne sieci pozwolą na integrację działań wytwórców, dystrybutorów i końcowych odbiorców energii, dzięki czemu energia będzie wykorzystywana efektywniej. Pionierami takich rozwiązań na świecie są Kanadyjczycy, Amerykanie, Japończycy a w Europie – Włosi. Fundusz swoim programem pragnie zachęcić inwestorów do stworzenia i przetestowania sieci inteligentnych w obszarach pilotażowych, które mogą być organizowane np. na terenie dzielnicy, osiedla, dużych obiektów mieszkalnych czy handlowych, a także na terenach wiejskich. Obszar pilotażowy obejmie dwustronnie działające i umożliwiające działania zwrotne liczniki mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła i ciepłej wody użytkowej, a także jako drugiego medium gazu) – zwane licznikami inteligentnymi. Obejmie także sieć telekomunikacyjną dla zapewnienia zdalnego odczytu i rejestracji pomiarów oraz działań zwrotnych, infrastrukturę sieci domowych oraz odnawialne rozproszone źródła energii - instalowane do zbilansowania potrzeb energetycznych w przestrzeni pilotażowej.

Konkurs skierowany jest do: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz tworzonych przez nią jednostek, które zorganizują w przestrzeniach pilotażowych przedsięwzięcia z zakresu ISE.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 150 mln zł. W ramach tego programu NFOŚiGW będzie dofinansowywał przedsięwzięcia poprzez dotacje, które dla działań inwestycyjnych wyniosą 30% - 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla działań informacyjno – edukacyjnych 70%. Wnioski można składać od 3 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku

Autor: Witold Maziarz, NFOŚIGW