Proces tworzenia Globalnej Rady Solarnej został zainicjowany podczas obrad COP21 w Paryżu – grudzień 2015r. Rozmowy i takiej organizacji trwały od początku 2015r. 

Od tego czasu przedstawiciele Rady nie marnują czasu i rozpoczęli już działania. Rada jest pierwszym międzynarodowym organem przedstawicielskim globalnego przemysłu fotowoltaicznego. Podczas COP21 w Paryżu postawiła sobie ambitne cele.  
"Rada jest konsekwencją dojrzewania branży", powiedział Bruce Douglas, dyrektor operacyjny SolarPower Europie podczas COP21. "To dojrzewanie w zakresie technologii, modeli biznesowych i praktyk. Jest to także konsekwencją globalizacji słonecznej – obserwujemy przesunięcie się rynku z Europy i USA na rynki azjatyckie. "
Oprócz wprowadzania standardów i wytycznych do rozwoju przemysłu fotowoltaicznego na istniejących i rozwijających się dopiero rynkach, celem jest współpraca w zakresie edukacji i szkoleń. 
Pierwszymi dwoma znaczącymi partnerstwami, o których opowiada dla PV-tech John Smirnow, dawniej należący do Solar Energy Industries Association w USA są partnerstwo z Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej i Global Solar Alliance. 
 
Smirnow powiedział też, że I przewodniczący Rady – Bruce Douglas, prowadzi rozmowy z międzynarodowym sojuszem słonecznym. Podstawą działań w tym roku, jakie zaplanowała sobie Rada jest uczestnictwo i aktywność w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie. Swoją aktywność zaznaczy podczas SNEC w Chinach i Intersolar w Europie w czerwcu, Solar Power w Brazylii w lipcu, Solar Power International w USA we wrześniu, a potem w PVCEC w Chinach w październiku. 
„Każda z tych imprez będzie miała inny motyw-inny cel: czy to innowacja, produkcja, polityka," powiedział Smirnow. "Spotkania będą łączyły przemysł, przedstawicieli rządów i inne grupy interesariuszy celem wypracowania dialogu”
Rada zrzesza już 50 krajowych stowarzyszeń, a jak potwierdza Smirnow – jest już 5-6 krajów i organizacji w Afryce, które wykazują zainteresowanie działalnością Rady i chcą uzyskać pomoc z budowaniu sektora energetyki słonecznej. 
 
Podczas COP21 Rada gromadziła 25 krajowych i regionalnych stowarzyszeń słonecznych z całego świata. Oczywistą przeszkodą dla rady będzie zjednoczenie globalnego przemysłu, który charakteryzuje się różnorodnością i poczuciem wspólnego celu. Świadczą o tym spory handlowe, które wyszły na jaw w ciągu ostatnich kilku lat w USA i Europie.
 
Źródło: PV-tech.org GLOBEnergia.pl