Pierwsze gminy z Mazowsza dołączają do programu Stop Smog

Raszyn i Dąbrówka dołączają do rządowego Programu Stop Smog. W ciągu trzech lat do tych dwóch gmin z Mazowsza trafi ponad milion złotych dofinansowania, które zostaną przeznaczone na walkę ze smogiem w powietrzu. Na realizację programu gminy dołożą z własnych środków ok. 450 tys. złotych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Raszyn i Dąbrówka zostały pierwszymi gminami z województwa mazowieckiego, które przystąpiły do Programu Stop Smog. Niedawno porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tej sprawie podpisały władze Krakowa, o czym informowaliśmy na łamach Globenergia.pl. Obecnie łącznie 13 gmin w Polsce uczestniczy w Programie Stop Smog – 11 z województwa małopolskiego i 3 z województwa śląskiego.

W sumie z uwzględnieniem gmin z Mazowsza w ramach Programu Stop Smog zadeklarowanych zostało już 2151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin. Dotychczas na realizację programu przeznaczono 180 mln zł. W ramach prowadzonego naboru, od 31 marca do rozdysponowania było ponad 142 mln zł. W ciągu najbliższych dwóch lat NFOŚiGW planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog aż 518 mln zł.

Realizacja programu w Raszynie

Podwarszawski Raszyn zaplanował realizację 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Koszt planowanych inwestycji to 972 130 zł, z których 680 491 zł będzie pochodziło z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Reszta kwoty gmina pokryje z własnego budżetu. Dzięki podjętym działaniom zapewniona zostanie poprawa efektywności energetycznej w 7 budynkach, a w 20 budynkach zostaną wymienione nieefektywne źródła ciepła. W efekcie zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej – liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem – wyniesie ponad 55 proc.

Realizacja programu w Dąbrówce

W ramach porozumienia z NFOŚiGW gmina Dąbrówka zobowiązała się do zrealizowania 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach. W ciągu najbliższych trzech lat ma nastąpić poprawa efektywności energetycznej w 5 budynkach, a we wszystkich 20 budynkach zostaną wymienione źródła ciepła. W efekcie realizowanych przedsięwzięć zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej może spaść o ponad 30 proc. Koszt planowanych inwestycji wyniesie 500 000 zł, z czego 350 000 zł będzie pochodziło z Funduszu Termomodernizacji. Resztę jako wkład własny dołoży gmina.

Program Stop Smog wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, to szansa dla samorządów, aby otrzymać nawet 70 proc. dofinansowania kosztów niskoemisyjnych inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowić będą wkład własny gminy/powiatu. Dzięki temu mieszkańcy tych gmin – położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.