Pierwsze projekty pod KPO! 4 mld zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych

12 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Działania, których dotyczy ustawa są związane z wdrażaniem KPO (Krajowy Plan Odbudowy). Na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach będzie przeznaczone około 4 mld zł. Jakie są założenia przyjętej ustawy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Kamienie milowe KPO

Projekt realizuje dwa kamienie milowe KPO. Ma to umożliwić złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o pierwszą płatność. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w sumie na działania dotyczące budowy nowych mieszkań lub poprawy stanu technicznego istniejących budynków w KPO przewidziano 3 955 mln euro. Ponad 20 proc. tej kwoty (855 mln euro) będzie do dyspozycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Pozostałą kwotę Minister Klimatu i Środowiska przeznaczy na realizację programu Czyste Powietrze. Minister Rozwoju i Technologii - Waldemar Buda informuję, że resort rozwoju przeznaczy swoją pulę właśnie na budowę mieszkań o podwyższonej efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia energii w istniejących budynkach.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie będą mogli się ubiegać właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych. Są to np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe itd.

Zgodnie z komunikatami MRiT, nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Nabór wniosków będzie realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i będzie ok ciągły, a wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania przewidywanej puli środków.

Założenia przyjęte w projekcie ustawy

W zakresie istniejących budynków wielorodzinnych zmiany obejmują m.in. uruchomienie grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Projekt ustawy zakłada również wyższą premię i grant na pokrycie łącznie do 41 proc. kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych, a także premie i grant na pokrycie do 90 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych. W tym wypadku warunkiem uzyskania premii będzie wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Punkt ten dotyczy budynków mieszkalnych należących do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

W zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego ustawa zakłada udzielenie dostępu do wyższego o 15-25 proc. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. W przypadku mieszkań czynszowych założono podniesienie poziomu wsparcia z obecnych 35 proc. na 60 proc. w przypadku społecznych mieszkań czynszowych. Z kolei dla mieszkań komunalnych poziom wsparcia zostanie podniesiony z 80 proc. na 95 proc. kosztów inwestycji.

Powyższe rozwiązania będą realizowane w ramach KPO. Rozwiązania uzupełniające stanowią: wzrost premii termomodernizacyjnej z 16 proc. do 26 proc., wzrost premii remontowej z 15 proc. do 25 proc.

Oszczędności

Jak zaznacza minister Waldemar Buda większa efektywność energetyczna naszych mieszkań oznacza poprawę stanu środowiska i większe oszczędności Polaków. 

“Będziemy upowszechniać niskoemisyjne źródła energii, termomodernizować budynki mieszkalne, eliminować nieefektywne źródła grzewcze oraz walczyć z ubóstwem energetycznym” - komentuje szef MRiT.

Waldemar Buda dodaje również, że rozwiązania przyjęte w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych przyczynią się również do zwiększenia niezależności energetycznej Polski.

Szansa dla sektora budowlanego

KPO jest także dużą szansą dla sektora budowlanego. Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zauważa, że środki przeznaczone na budowę lub termomodernizację efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych powinny trafić w dużej mierze do lokalnych firm budowlanych.

“Koszt budowy i termomodernizacji będzie zredukowany dzięki funduszom KPO uzupełnionym o środki budżetu państwa. Zaś cały zysk związany z oszczędnością energii pozostanie w portfelach właścicieli lub najemców mieszkań.“ - komentuje Piotr Uściński, MRiT.

Nowelizacja to również szansa na korzyści dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów wykorzystywanych w termomodernizacji i remontach. Chodzi tutaj m.in. o dystrybutorów płyt styropianowych, wełny mineralnej, stolarki okiennej i drzwiowej. Jak zaznacza minister, nowelizacja stworzy też przyjazne środowisko dla dalszego rozwoju branży OZE. Jego zdaniem, korzyści z przyjętego prawa odczują m.in. firmy montujące i produkujące takie instalacje jak fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Źródło: MRiT.

Zobacz również