Samorząd woj. śląskiego uzgadnia z gminami tego regionu negocjuje działania mające ograniczyć – na gruncie tzw. ustawy antysmogowej – zanieczyszczenie powietrza z tzw. niskiej emisji – czytamy na Portalu Samorządowym.

Powietrze na terenie całego województwa jest bardzo zanieczyszczone. Jak walczyć ze smogiem, zastanawiali się uczestnicy sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Główną przyczyną zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków — mówi w Radiu Katowice marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa.

Problem nasila się w sezonie grzewczym i podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych, głównie braku wiatrów i opadów.
Sami wpływamy na to, jakim powietrzem oddychamy — mówi w radiu Anna Wrześniak, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Na stronie internetowej Radia Katowice czytamy również, że do walki ze smogiem dołączyli biskupi archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej, opolskiej i sosnowieckiej. Komunikat z apelem o „ekologiczny rachunek sumienia” był odczytywany w kościołach podczas mszy świętej.

Czy będzie zakaz spalania paliw stałych?
Urzędnicy twierdzą, że mieszkańcy, którzy kupili już paliwo na ten sezon grzewczy, nie powinni być zaskakiwani nagłymi zakazami w tej sprawie. Jednocześnie bez zakazu spalania określonych paliw nie ma w regionie możliwości poprawy jakości powietrza – związana z tym decyzja jest więc prawdopodobna dla terenu całego województwa. Ponieważ spalanie paliw wyższej jakości wiąże się z wyższymi kosztami. Dyrektor wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Maciej Thorz zadeklarował, że na spotkaniach z burmistrzami, prezydentami będą oni zachęcani do tworzenia grup zakupowych: kupowania paliw bezpośrednio u producentów oraz dystrybuowania ich za niewielką opłatą mieszkańcom.

Wszystkie te działania umożliwiło podpisanie 6 października przez prezydenta tzw. ustawy antysmogowej (nowelizacji Prawa ochrony środowiska). Kontekstem jest m.in. ostatnia fala smogu, który unosił się nad regionem między 27 października a 7 listopada.

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego deklarują, że nie chcą przesądzać kształtu przyszłych rozwiązań, które nie muszą być podobne np. do przyjętych niedawno przez sejmik woj. małopolskiego. Wskazują, że choć wyeliminowanie w tym regionie każdego rodzaju węgla z palenisk indywidualnych byłoby trudne, można dyskutować, aby te piece były nowoczesne.

Źródło: Portal Samorządowy, Radio Katowice