Pierwszy 15 MW system magazynowania firmy Steag w Niemczech ukończony

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

magazyn energii elektrycznej

Niemiecki dostawca energii - Steag - ukończył instalację prototypowego systemu akumulacyjnego na dużą skalę w elektrowni w miejscowości Lünen.

15 MW system magazynujący wykorzystuje akumulatory LG Chem oparte na jonach litu i jest pierwszym z sześciu projektów planowanych na terenie Niemiec w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przewiduje się, że liczący 90 MW i kosztujący 100 mln € projekt zacznie funkcjonować na skalę komercyjną na początku 2017r.

Budowę tego systemu rozpoczęto pod koniec marca tego roku i etapy testów pokazały, że po ukończeniu projekt będzie jednym z największych systemów magazynujących na świecie. 15 MW system magazynujący jest zlokalizowany na powierzchni jednego hektara i zawiera 11 zasobników oraz wszystkie skojarzone transformatory, a także wyposażenie pomocnicze.

Firma Steag, znajdująca się w Essen, planuje ukończenie pozostałych pięciu systemów magazynujących w ciągu kilku kolejnych miesięcy, lokalizując każdy z nich w pobliżu własnych elektrowni jako środek do zapewnienia podstawowej kontroli mocy - przede wszystkim stabilizujący częstotliwość w sieci podczas momentów krótkookresowych fluktuacji w sieci energetycznej". "Wykorzystanie istniejących elektrowni zapewnia synergię całej infrastruktury i, tym samym, utrzymuje koszty inwestycji na niskim poziomie", jak podaje oświadczenie wydane przez Steag.

Elektrownie, które będą wykorzystywać nowe systemy znajdują się w Lünen, Herne oraz Duisburg-Walsum w kraju związkowym Nadrenii Północnej - Westfalii, a także w Bexbach, Fenne i Weiher w Saarland.

Źródło: pv-magazine.com