Pierwszy atlas małej energetyki wiatrowej – dla każdego inwestora

wiatraki

Analiza potencjału małej energetyki wiatrowej w Polsce jest wyzwaniem z powodu przestrzennej zmienności warunków wietrzności. Istnieją obecnie poważne problemy z szacowaniem ryzyka i oceną ekonomicznej zasadności inwestycji. W związku z tym pojawia się pytanie, gdzie Inwestor może znaleźć materiały i dane, które pomogą mu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dostępne dotychczas atlasy cyfrowe są ogólnikowe i posiadają niską rozdzielczość przestrzenną, co może okazać się niewystarczające.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wiatraki

Podziel się

Teraz może się to zmienić. Przedstawiamy pierwszy cyfrowy atlas dla każdego, kto inwestuje w mikro turbinę wiatrową. 

Aktualnie dostępne cyfrowe atlasy oparte na interpolacji danych z pomiarów stacji klimatologicznych mogą dostarczyć jedynie ogólnych i pobieżnych informacji na temat warunków wietrzności w danym regionie. Ich rozdzielczość przestrzenna wynosząca zwykle kilka kilometrów, a także brak możliwości generowania szczegółowych danych, utrudniają dokładną analizę potencjału energetycznego wiatru na potrzeby inwestycji w małą energetykę wiatrową. Jednakże, przykład przedstawiony na stronie cmm.imgw.pl (w zakładce "Projekt AMEW-PL") pokazuje, że zastosowanie bardziej szczegółowej skali przestrzennej 1x1 km pozwala na dokładniejsze określenie obszarów o różnym potencjale energetycznym wiatru. Mapa przedstawiająca energię użyteczną wiatru na poziomie 10 m n.p.g, która pierwotnie została opublikowana w Atlasie Klimatu Polski pod redakcją prof. Haliny Lorenc w 2005 roku, została zestawiona z nowym produktem wykorzystującym dane z sieci pomiarów telemetrycznych oraz nowatorski system prognozowania INCA-PL2 (dla roku 2019).

Zapraszamy do bezpłatnej strefy premium GLOBENERGIA plus, gdzie szerzej analizujemy ten temat razem z autorami projektu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia