Aktualności Aktualności

Pierwszy beneficjent programu Region otrzyma 32, 8 mln zł pożyczki.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

zmiany klimatu

Dofinansowywanie w ramach programu Region jest udzielane wojewódzkim funduszom na wszystkie typy przedsięwzięć ujętych w planach działalności WFOŚiGW, w tym również z zakresu OZE i efektywności energetycznej, m.in. na instalacje pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, działania termomodernizacyjne itp. w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki.

W ubiegłym tygodniu, WFOŚiGW poinformował o podpisaniu pierwszej umowy w ramach programu. Udzielona przez NFOŚiGW pożyczka dla WFOŚiGW w Białymstoku zostanie przeznaczona na:

  • rozbudowę oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy,
  • budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Siemiatyczach,
  • modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze,
  • montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno
  •  modernizację Kotłowni Głównej w Mońkach.

O programie Region

Typy instalacji, podlegających dofinansowaniu to m.in. na instalacje pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, działania termomodernizacyjne itp. w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek dla wojewódzkich funduszy zostało oparte o WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15 punktów bazowych nie mniej niż 2%. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższy niż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.

Beneficjenci końcowi otrzymują wsparcie za pośrednictwem poszczególnych wojewódzkich funduszy, które udzielają pożyczek według własnych priorytetów, uwzględniających uwarunkowania lokalne.

Warunki dofinansowania beneficjentom końcowym również określają poszczególne WFOŚiGW, przy czym oprocentowanie tych pożyczek nie będzie mogło mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

Nabory i fundusze w ramach programu Region

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 29 września 2017 r. lub do wyczerpania środków.

Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. wynosi do 200 mln zł, w tym

  • dla funduszu podstawowego – 50 mln zł,
  • dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – 116 mln zł,
  • dla zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

https://globenergia.pl/region-116-mln-na-oze-i-efektywnosc-energetyczna/