Pierwszy na świecie ekologiczny statek serwisowy do morskich turbin wiatrowych

Morska farma wiatrowa ma o 99% niższą emisję niż elektrownia opalana węglem. Dotyczy to całego okresu eksploatacji obiektu, w tym produkcji, budowy i instalacji. Ørsted i ESVAGT chcą ograniczyć emisję z ostatnich etapów realizacji morskich projektów wiatrowych. Chodzi  o instalację i serwis, które realizowane są za pomocą statków serwisowych. Efektem współpracy  Ørsted i ESVAGT ma być inwestycja w pierwszy na świecie ekologiczny statek serwisowy. Według spółek inwestycja ta, będzie milowym krokiem w stronę transformacji przemysłu i transportu morskiego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pionierskie porozumienie

Ørsted to największa firma energetyczna w Danii. Firma buduje i eksploatuje przybrzeżne i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii, odnawialne instalacje wodorowe i instalacje zielonych paliw oraz bioelektrownie. Natomiast ESVAGT to duńskie przedsiębiorstwo transportowe zajmujące się bezpieczeństwem na morzu. Do zadań ESVAGT należą m.in. obsługa farm wiatrowych i zabezpieczanie wycieków ropy naftowej. Firmy porozumiały się w sprawie budowy innowacyjnego statku serwisowego SOV. Jednostka napędzana będzie akumulatorami i silnikami dwupaliwowymi. W statku, w budowę którego zainwestują spółki, paliwa kopalne mają być zastąpione zielonym paliwem, czyli e-metanolem. Proces produkcji paliwa opierać się będzie o wykorzystanie energii wiatrowej i biogenicznego węgla. Zgodnie z szacunkami Ørsted rozwiązanie to pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 4500 ton rocznie.

Ørsted, ESVAGT, ship, statek
Źródło: Ørsted.

Problem z paliwem?

W sektorze morskim brakuje paliw, które w sposób rynkowy byłyby ekonomiczną alternatywą dla paliw kopalnych. Inwestycja w SOV ma również zadanie wzbudzić popyt na rynku, który jest konieczny, aby eko-paliwa żeglugowe były konkurencyjne i szeroko dostępne. Takie działanie pozwoli zainicjować trend w przemyśle i transporcie morskim wskazujący na ekologiczną przyszłość statków serwisowych i instalacyjnych. Przez ostatnie lata Ørsted stworzył rozbudowany zbiór projektów związanych z produkcją ekologicznych paliw, w tym trzy dotyczące e-metanolu. Dwa z nich: “Green Fuels for Denmark” i FlagshipONE mogą dostarczyć około 50 tysięcy ton paliwa dla żeglugi morskiej w latach 2024-2025. Trzecie przedsięwzięcie to dostawa 300 tysięcy ton e-metanolu dla bezemisyjnych statków konglomeratu Maersk.

Przyszłość na największej farmie wiatrowej

ESVAGT zamierza rozpocząć budowę statku w drugim kwartale bieżącego roku. Prace nad statkiem mają trwać dwa lata, a oddanie do użytku jest planowane na rok 2024. Wtedy też SOV zostanie przydzielony do obsługi największej na świecie morskiej farmy wiatrowej - Hornsea 2. Elektrownia ta położona jest u wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii na Morzu Północnym, a jej moc znamionowa to 1,4 GW.

Wielotorowy rozwój

Ørsted i ESVAGT wskazują, że zawarte porozumienie to krok w stronę całkowitej dekarbonizacji i redukcji wszystkich zanieczyszczeń w procesie budowy farm wiatrowych. Wsparcie rozwoju ekologicznych paliw przez Ørsted i budowa elektrowni offshore stanowi przykład działań, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji w 2040 roku. Inicjatywa Science Based Targets już teraz uznała duńskiego giganta jako pierwszą zeroemisyjną firmę energetyczną.

orsted.com, esvagt.com, hornseaprojects.co.uk, iea.org

Zobacz również