Czy macie czasem wrażenie, że  polscy wynalazcy są więcej doceniani  poza granicami niż w Polsce? Może pora to zmienić? Zacząć wierzyć w polską myśl technologiczną i polskie innowacje?

Przykładem jest firma Spirvent, która informuje o tym, że sukcesem zakończyło się postępowanie patentowe, które dotyczy układu przekształtnika DC/DC/AC” w Urzędzie Patentowym RP. Nr zgłoszenia: P. 412 104 nr: PK/3085/AW.

O wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest układ przekształtnika DC/DC/AC, przekształcającego energię z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w szczególności z paneli fotowoltaicznych,  które wykazują pojemności pasożytnicze, do jednofazowej sieci elektroenergetycznej. W tym aspekcie PV można potraktować jako źródło nieregulowanego napięcia stałego z ograniczeniem prądowym. PV charakteryzuje się dużą powierzchnią, co w niektórych przypadkach może prowadzić do wytworzenia się pojemności pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a ziemią. Pojemność ta, rzędu 150-750 pF dla mocy 3 kW, nie wydaje się być duża. Jeżeli jednak uwzględni się zjawiska, które występują w urządzeniach przetwarzających energię elektryczną, istnienie tej pojemności powoduje zamkniętą drogę dla przepływu prądu o określonych częstotliwościach, a co za tym idzie, potencjalną możliwość porażenia człowieka lub uszkodzenia mienia (co może prowadzić nawet do zaprószenia ognia i wywołania pożaru).

Obecnie istnieją dwa rozwiązania tego zagadnienia: z użyciem transformatora oraz bez transformatora. Transformator umożliwia przerwanie ścieżki dla prądów upływu w przekształtniku. Jest to jednak obarczone dosyć wysokimi stratami i relatywnie niskimi sprawnościami (rzędu 90–94%). Rozwiązania beztransformatorowe są w dzisiejszych czasach preferowane, ponieważ cechują się relatywnie wysoką sprawnością (96–98%) oraz niższym kosztem w porównaniu do transformatorów.
Te rozwiązania można podzielić na dwie grupy: aktywne oraz pasywne. Użycie aktywnych komponentów  (tranzystory) wiąże się z ryzykiem ich uszkodzenia, np. w wyniku zestarzenia. Zwiększa się koszt sterowania oraz układu sterującego.

Polski innowacyjny inwerter wykorzystuje unikatowy sposób eliminacji prądu upływu.
Układy oparty jest o filtry LC i LCL.  W porównaniu do aktywnych sposobów redukcji prądu upływu, wymaga one dedykowanych  elementów pasywnych tzw.  cewkę sprzężoną magnetycznie, jak i dodatkowego filtra EMC, a sterowanie prądem w takim układzie jest bardziej wymagające.

Zaproponowane i zaimplementowane rozwiązanie zredukowało znacząco prąd upływu zwiększając efektywność całej elektrowni (systemu fotowoltaicznego).

Trudności techniczne stawiane przed niniejszym wynalazkiem zostały pokonane, a prototypowe przekształtniki z powodzeniem pracują.

Dzięki polskim innowacjom gotowe już inwertery Spirvent Wolta cechują się:

Lepszą eliminację prądu upływu co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo operatora i użytkownika przed porażeniem szczególnie w pochmurne dni.

Bardziej wyrównanymi sprawnościami, co powoduje w przypadku klimatu polskiego (zachmurzenia) wyższą efektywnością energetyczną.

Trwałością wynikając z minimalizacji elementów składowych mogących ulec uszkodzeniu w torze wysoko prądowym.

Spirvent Wolta

„Inverter Spirvent Wolta jest naszym kolejnym produktem zgłoszonym do Urzędu Patentowego.
Pracujemy też nad kolejnymi, wierząc, że trzeba kultywować znakomite tradycje polskiej wynalazczości i przy dużej determinacji i wsparciu rodzimego kapitału ubierać ją w produkty projektowane i wytwarzane w Polsce konkurujące z produktami zagranicznych potentatów.” – komentuje inż. Łukasz Tylkowski, z firmy Spirvent.

Źródło: Spirvent

 

 

 

 

 

 

 

Spirvent Sp. z o.o.

Polski dostawca rozwiązań OZE