Czego dotyczył Szczyt IEA

9 lipca miał miejsce Szczyt Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA). Uczestnikami obrad byli Ministrowie, dyrektorzy generalni, inwestorzy oraz inni kluczowi liderzy związani z działalnością energetyczną. Reprezentowali oni ponad 80% światowej gospodarki. Polskę reprezentował Minister Klimatu – Michał Kurtyka. Spotkanie poświęcone było omówieniu obecnej sytuacji na rynku energetycznym oraz zaplanowaniu działań dla zwiększenia udziału bezemisyjnych źródeł energii. Obrady odbywały się wirtualnie i były transmitowane na żywo dla widzów poprzez kanały cyfrowe IEA.

Delegaci z kilkudziesięciu krajów przedstawili wpływ pandemii koronawirusa na ich systemy energetyczne. Pomimo trudnej sytuacji jaka zaistniała na świecie często podkreślano konieczność wprowadzenia zmian w sektorze energetycznym. Zmiany mają dotyczyć większego wykorzystania technologii wykorzystujących tzw. czystą energię. Działania podjęte w najbliższych latach mają skutkować odbudowaniem oraz wzmocnieniem gospodarki.

Podczas Szczytu korzystano z Globalnego Przeglądu Energetycznego z kwietnia tego roku. Zawiera on informacje dotyczące wpływu pojawienia się koronawirusa na gospodarkę w początkowej fazie pandemii. W dokumencie ukazano jak zmieniająca się sytuacja oddziaływała na rynek paliw oraz emisję. Odnotowano wtedy spadek globalnego zapotrzebowania na energię, jak również zmniejszoną emisję dwutlenku węgla.

Najważniejsze decyzje podjęte podczas spotkania

Podczas Szczytu Międzynarodowej Agencji Energetycznej zdecydowano o dalszym postępowaniu w kierunku poprawy sytuacji gospodarczej i klimatycznej. Decyzje podjęte podczas zebrania znajdują się w Planie Zrównoważonego Rozwoju. Jest to 30 działań, które zostały opracowane we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Realizacja Planu ma skutkować przede wszystkim globalnym wzrostem gospodarczym o 1,1 % każdego roku oraz zwiększeniem liczby pracowników w sektorach wspierających nowe założenia.

Nowo powstające miejsca pracy mają w 35% dotyczyć tych obszarów gospodarki, które związane są z efektywnością energetyczną. Kolejne 25% będzie obejmować branże systemów energetycznych, w szczególności energetyki wiatrowej i słonecznej.

Podczas Panelu Wysokiego Szczebla dotyczącego zwiększenia udziału innowacji w dziedzinie technologii „czystej energii” były omawiane kwestie związane między innymi z wykorzystaniem baterii, wodoru, wychwytywania, wykorzystywania oraz emisji dwutlenku węgla.

Podczas rozmów związanych z ożywieniem gospodarczym podkreślono wagę ochrony pracowników w perspektywie krótkoterminowej, jak również wykorzystanie i rozwijanie niezbędnych umiejętności dla zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wspomniano o wspieraniu kampanii promującej równość płci, jako działaniu zwiększającemu zakres możliwości.

W trakcie Panelu dotyczącego zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego zwrócono uwagę na istotne znaczenie energii elektrycznej podczas epidemii. W tym miejscu wskazano również konieczność przeprowadzenia zmian, które dotyczą zwiększenia udziału rozwiązań i technologii przyjaznych środowisku. Zmiany mają odbywać się przy zachowaniu bezpieczeństwa systemów oraz ich niezawodności.

Skutki decyzji podjętych podczas Szczytu

Światowe gospodarki będą mogły korzystać z pomocy podczas modernizacji swojego rynku energetycznego. Wsparcie oraz wszelkie porady mają pomóc skuteczniej wprowadzić w życie plan działania ustalony przez IEA. Im szybciej światowa energetyka przekształci się na bardziej efektywną i przyjazną środowisku, tym prędzej będą widoczne skutki tych zmian.

Podejmowane działania mają być konsekwentnie realizowane, aby osiągnąć zamierzone cele określone przez IEA. Ponowne zebranie Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczące „czystej energii” ma się odbyć w połowie 2021 roku. Wtedy przedstawiciele gospodarki energetycznej ponownie zasiądą na zebraniu aby omówić wpływ działań oraz nowe założenia.

Opracowano na podstawie iea.org

Zdjęcie główne: iea.org

Redakcja GLOBEnergia