Pierwszy w Polsce wniosek patentowy dotyczący bezodpadowej metody recyklingu paneli PV

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

O wniosku złożonym w Urzędzie Patentowym poinformowała spółka technologiczno - badawcza 2loop Tech. Wskazała także, że planuje złożenie kolejnych wniosków dotyczących recyklingu komponentów instalacji energetycznych, wykorzystywanych w OZE. Złożona już aplikacja dotyczy technologii recyklingu krzemowych paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych, zbudowanych warstwowo z płyty szklanej, folii typu EVA lub Tedlar oraz warstwy krzemowej.

Jeden z przedstawicieli wskazał, że technologia obejmuje metodę ogrzewania panelu poniżej temperatury mięknięcia szkła oraz powyżej temperatury rozkładu folii typu EVA lub typu Tedlar. Pozwoli to na późniejszą separację mieszaniny szkła, krzemu oraz cennych metali znanymi metodami separacji, co jest kluczowe dla całego procesu recyklingu. Opracowana technologia będzie umożliwiać praktycznie bezodpadowe zagospodarowanie zużytych paneli PV i co ważne. Przy odpowiednim zastosowaniu, jest neutralna środowiskowo - informują eksperci.

Polska zaczyna wyrastać na europejskie centrum opracowywania technologii bezodpadowego recyklingu instalacji PV. Oprócz badań własnych, 2loop Tech prowadzi również badania w konsorcjum z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, a docelowo w ramach konsorcjum przewidywana jest również współpraca z VSB Technical University w Ostrawie. W maju informowaliśmy, że władze AGH w Krakowie utworzyły konsorcjum, którego celem jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu paneli fotowoltaicznych. Prace są realizowane w laboratoriach AGH, a w skład zespołu wchodzą naukowcy z Polski, Słowacji i Czech. Polska uczelnia ma za zadanie przeprowadzić badania laboratoryjne oraz opracować metodę przetwarzania paneli. Badania przemysłowe odbywają się w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Prace wdrożeniowe oraz uruchomienie prototypowej linii technologicznej zostaną zrealizowane w zakładzie 2loop Tech w podtoruńskich Czaplach. Umowa przewiduje zakończenie badań przemysłowych do października 2022 roku, a wdrożenie i uruchomienie linii technologicznej nastąpi do końca 2023 roku.

Na polskich wysypiskach może pojawić się 100 tys. ton paneli PV

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2050 roku około 11 proc. światowych dostaw energii elektrycznej będzie wytwarzanych przy użyciu energii słonecznej. Szacuje się, że w 2050 roku na całym świecie będzie od 60 do 78 mln ton odpadów z paneli słonecznych. Według szacunków, w samej Polsce w najbliższych latach konieczne będzie zutylizowanie ponad 100 tys. ton paneli i nie będzie można ich po prostu wyrzucić. Po pierwsze nie pozwala na to prawo, po drugie jest to, z punktu widzenia ekonomicznego, zupełnie nieracjonalne.

Prof. Marek Cała, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyjaśnia, że obecnie około 95 proc. sprzedawanych na świecie paneli PV jest wyprodukowanych z krzemu krystalicznego, więc ich ogniwa fotowoltaiczne wykonane są z półprzewodników krzemowych. Poza krzemem są to również np. metale szlachetne jak srebro. Krzem, który potrzebny jest do ogniw, musi być bardzo wysokiej czystości. Z kolei srebro to zbyt cenny surowiec, aby można go było wyrzucić na wysypisko. Eksperci wyjaśniają, że trudno go zastąpić innym materiałem, który spełniałby podobne właściwości w panelach fotowoltaicznych.

Źródło: 2loop Tech/AGH

Zobacz również