W roku 2014 powstał pierwszy w Polsce budynek wykonany w standardzie pasywnym. Zlokalizowany jest przy ulicy Dziupli w Warszawie. Budynek składa się z sześciu apartamentów rozmieszczonych na 3 kondygnacjach, po dwa na każdej.

 
 Trzy z nich mają powierzchnię 107 m2, dwa apartamenty po 97 m2 i jeden o powierzchni 91 m2. Budynek stanowi prostą bryłę z płaskim dachem zgodnie z ideą budownictwa pasywnego. Dodatkowo do budynku przynależą dwa ogródki o powierzchni 105 m2 i 60 m2. Wejście do budynku zlokalizowane jest od południowo-wschodniej strony. NF15 oznacza, że użyte do budowy materiały musiały spełnić odpowiednie kryteria.
Wartości współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych oraz zastosowane materiały zostały przedstawione w ramce. Poza tym wyeliminowano większość mostków cieplnych, m.in. przez zrezygnowanie z balkonów, a więc z połączenia płyty balkonowej z ścianą zewnętrzną. Pozostałe mostki cieplne w budynku kształtują się na poziomie 0,009 W/m2 • K, czyli o 0,001 mniej niż wymaga standard NF 15.

Cały artykuł ze specyfikacją materiałów użytych bo budowy – tutaj


Szczelność Villi Novy jest zgodna ze standardem NF 15. Kubatura budynku wynosi 1 667 m3, a przy różnicy ciśnień 50 Pa między powietrzem na zewnątrz i wewnątrz budynku podczas testu szczelności zmierzono przepływ 824 m3 w ciągu jednej godziny. Stanowi to około 49% całej objętości. Wymogi budownictwa pasywnego dopuszczają przepływ 60% w ciągu godziny. Do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej służą pompy ciepła typu powietrze-woda marki Panasonic. Współczynnik COP dla temperatury powietrza zewnętrznego +2°C i 35°C wody zasilającej układ centralnego ogrzewania podłogowego zadeklarowany został na poziomie 4,01. Koniecznym rozwiązaniem w budownictwie pasywnym jest stosowanie mechanicznej wentylacji z rekuperacją ciepła. W pierwszym w Polsce wielorodzinnym budynku pasywnym zastosowano centralę rekuperacyjną marki PAUL, która zapewnia odzysk ciepła na poziomie sprawności 93%.


Idea budownictwa pasywnego rozwija się od kilkudziesięciu już lat. Przykłady z Niemiec i Norwegii pokazują, że jest to bardzo efektywny sposób budownictwa. 
To właśnie idea odgrywa znaczącą rolę podczas projektowania i budowania w standardzie pasywnym. Główny cel to ograniczenie do minimum zapotrzebowania budynku na ciepło. Przyjmuje się, że nie może ono przekroczyć 15 kWh/m2 • rok.
 
Warto nadmienić w tym miejscu, że jest to zadanie bardzo trudne do osiągnięcia. Nie można pozwolić na występowanie znaczących mostków cieplnych, izolacje termiczne muszą być odpowiednio grube i szczelne. Konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wszystkie detale są brane pod uwagę i oceniane pod względem energochłonności. Jest to zatem pewnego rodzaju dzieło sztuki, nad którym pracuje zespół architektów i inżynierów.

Łukasz Piechowicz Źródło: GLOBEnergia 2/2015