Dolnośląski oddział Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest w trakcie realizacji projektu TransGeoTherm.

Dzięki technologii analizy i interpretacji danych geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych można opracowywać mapy numeryczne i badać właściwości podłoża pod względem geotermalnym. A wszystko po to, by upowszechnić i zwiększyć wykorzystanie niskotemperaturowej energii geotermalnej, czyli tej, która w naszym kraju jest coraz bardziej popularna i zmniejsza emisję CO2.
 
Na czym polega projekt TransGeoTherm
Jest to projekt międzynarodowy, o charakterze transgranicznym, realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski (PIG-PIB OD) oraz saksońską służbę geologiczną – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).
Wsparcie finansowe zapewnione jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, jego realizacja rozpoczęła się 27. lutego 2012 r. i zakończy się w grudniu 2014 r.

Efektem projektu będą modele geologiczne 3D i seria map geotermalnych podłoża skalnego w cięciu głębokościowym 40, 70, 100, 130 m p.p.t. a wszystko to wzbogacone stroną internetową z przeglądarką map i możliwością pobierania materiałów popularyzujących geotermię niskotemperaturową oraz broszur informacyjnych na temat stosowania płytkiej geotermii.
Korzyścią dla projektantów i potencjalnych inwestorów takich inwestycji będzie seria profesjonalnych map geotermalnych, na podstawie których możliwe będzie zidentyfikowanie warunków geotermicznych na danej, konkretnej lokalizacji i zaprojektowanie instalacji z pompą ciepła. Będą one odzwierciedleniem warunków i parametrów cieplnych podłoża skalnego oraz oceną możliwości wykorzystania gruntowych pomp ciepła. Co więcej, zespół projektowy będzie ciągle otwarty na pytania i wątpliwości. Materiały udostępniane będą na stronie bezpłatnie i w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej.

Obszar, który objęty jest projektem to okolice Görlitz i Zgorzelca, a dokładnie, po stronie polskiej są to: większa część powiatu zgorzeleckiego oraz zachodnie fragmenty powiatów bolesławieckiego i lubańskiego. W efekcie, przebadane zostaną tereny o łącznej powierzchni 650 km2.

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
http://www.transgeotherm.eu/