PILNE: Komisja sejmowa odrzuciła weto Senatu w sprawie zmiany systemu prosumenckiego

Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) w sprawie rozpatrzenia uchwały Senatu dotyczącej poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE (druk nr 1792). Regulacje zakładają zastąpienie systemu opustu systemem net-billingowym. W poprzednim tygodniu Senat odrzucił na posiedzeniu projekt w całości. Z kolei członkowie komisji ESK odrzucili w całości uchwałę Senatu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rząd zarekomendował odrzucenie weta Senatu. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska ubolewał nad sprzeciwem senatorów. 

- W Senacie górę wzięły kwestie polityczne, czy nawet ideologiczne, nad rozmową merytoryczną, nad rozwiązaniami, które znalazły się w popieranym przez rząd poselskim projekcie. Głęboko wierzę, że weto Senatu zostanie odrzucone, że w Sejmie znajdzie się większość bezwzględna dla dobrego projektu, który ma na celu długofalowy rozwój prosumentów – komentował Zyska.

Poseł Tomasz Nowak wyraził zaniepokojenie co do analiz rządu dotyczących  systemu energetycznego. Wniósł o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy, wobec którego stanęli w opozycji praktycznie wszystkie środowiska. Wnioskował o zgodę na procedowanie projektu senackiego.

Poprawka samorządowa w kolejnej nowelizacji ustawy?

Wiceminister Zyska w trakcie przedstawiania stanowiska rządu dodał, że w dłuższym horyzoncie czasu po wejściu w życie ustawy będzie możliwa „krótka ścieżka legislacyjna”. Być może będzie to projekt poselski nowelizacji ustawy, uwzględniająca projekty parasolowe, jeśli znajdzie się grupa posłów popierająca “już wstępnie przygotowany przez resort projekt nowelizacji ustawy, który jeszcze nie został przyjęty”.

-  A mówię tutaj o projektach parasolowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące prosumentów, którzy podpisali umowy z gminami, bądź innymi podmiotami realizującymi projekty parasolowe z regionalnych programów operacyjnych (…). Takie warunki zawarliśmy we wstępnym jeszcze, przygotowanym przez nas projekcie ustawy, który mam w ręku. Chcę publicznie zagwarantować wszystkim gminom, z którymi rozmawialiśmy w trakcie procesu legislacyjnego, że taka ustawa jest już gotowa i jeśli znajdzie się większość parlamentarna, jesteśmy gotowi do przedłożenia takiego projektu – wyjaśnił Zyska.

Marcin Kolasa, zastępca wójta gminy Nowy Targi, zauważył, że poprawka samorządowa, która była poprawką akceptowaną i wnioskowaną przez samorządy, nie znalazła poparcia podczas obrad Senatu. Apelował, aby taki przepis pojawił się w celu skutecznej realizacji projektów parasolowych.

Weto Senatu zostało odrzucone

Ostatecznie za przyjęciem weta Senatu zagłosowało 10 posłów, przeciw 18, nie wstrzymał się żaden z posłów.

- Zatem odrzuciliśmy stanowisko Senatu o odrzuceniu ustawy – podsumował poseł Marek Suski, po czym wybrano sprawozdawcę posiedzenia komisji, którym została posłanka Iwona Arent.

Sprawozdanie ma się pojawić na obecnym 43. posiedzeniu Sejmu, które trwa w dniach 30 listopada, 1, 2, 8 i 9 grudnia 2021 roku. Według obecnego harmonogramu, Iwona Arent będzie referowała 2 grudnia.

W grze także senacki projekt nowelizacji ustawy

Przypomnijmy, że w jednocześnie w Senacie zgłoszono inicjatywę ustawodawczą przez posłów KO na ręce senatora Stanisława Gawłowskiego, który oficjalnie został wioskodawcą (druk senacki nr 578). Ustawa została w trzecim głosowaniu przyjęta przez Senat i przekazana do Sejmu do rozpatrzenia.

Zobacz również