PILNE: Przyjęto senacką propozycję zmian systemu prosumenckiego, regulacje trafią do Sejmu

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
prosument 1:1,

Dziś w trakcie 33. posiedzenia Senatu RP X kadencji odbyło się głosowanie w związku senackim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii nr 578, wniesionym przez Nadzwyczajną Komisję ds. Zmian Klimatu. Senat przyjął ustawę, która teraz powinna trafić do Sejmu.

W środę 24 listopada zostało przeprowadzone drugie czytanie propozycji nowelizacji ustawy o OZE, przedstawionej przez posłów Koalicji Obywatelskiej, złożonej na ręce senatora Stanisława Gawłowskiego, który oficjalnie podjął inicjatywę ustawodawczą w ramach Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu. Założenia ustawy opisywaliśmy TUTAJ

Dziś w trakcie posiedzenia Senatu odbyło się trzecie czytanie, które objęło jedynie głosowanie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przypomniał, że Komisja Nadzwyczajna do spraw klimatu wniosła o przyjęcie przez Senat projektu ustawy zawartego w druku numer 578. Komisja zaproponowała ponadto, aby Senat upoważnił senatora Stanisława Gawłowskiego do reprezentowania projektu w toku prac.

Głosowało 98 senatorów, za 49, przeciw 47 wstrzymały się 2 osoby.

Wobec wyników głosowania stwierdzono, że Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu. Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gawłowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Zobacz również