Podczas wizyty Ministra Klimatu – Michała Kurtyki w Rymaniu, minister zapowiedział uruchomienie pilotażowej wersji programu wspierającego przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych. Pilotaż zostanie przeprowadzony już na początku przyszłego roku. Na jakich zasadach? Czy program wsparcia, to tak naprawdę Czyste Powietrze 3.0.?

Pracujemy nad projektem programu dotacji dla budynków wielorodzinnych. Planujemy, że zostanie on uruchomiony na początku przyszłego roku – zapowiedział minister Michał Kurtyka.

Minister Michał Kurtyka podczas konferencji w Rymaniu

Minister Michał Kurtyka podczas konferencji w Rymaniu, źródło: Ministerstwo Klimatu

Zasady pilotażu

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, podczas konferencji w Rymaniu Michał Kurtyka zapowiedział utworzenie nowego programu wsparcia dotacyjnego dla budynków wielorodzinnych, czyli budynków, w których znajduje się od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Wsparcie w programie będzie można uzyskać na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków.

Podobnie jak program Czyste Powietrze, za nowy program dotacyjny będą odpowiedzialne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a beneficjentami będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele lokalu w budynku wielorodzinnym.

Czyste Powietrze 3.0.?

Poza faktem, że dofinansowanie w programie będzie można uzyskać na lokal znajdujący się w budynku wielorodzinnym, pozostałe zasady będę takie same jak w obowiązującym programie Czyste Powietrze.

To znaczy, że dofinansowanie będzie przysługiwało na zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, a także na zadania związane z termomodernizacją budynku, np. zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Wysokość dotacji w programie będzie uzależniona od dochodu na takich samych warunkach jak w Czystym Powietrzu. Dla podstawowego poziomu dofinansowania roczny dochód wnioskodawcy nie będzie mógł przekroczyć 100 000 zł. Maksymalna kwota dotacji przy podstawowym poziomie dofinansowania wyniesie: do 20 tys. zł – na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych; do 25 tys. zł – na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub gruntowej i dla zadań termomodernizacyjnych; do 10 tys. – w przypadku wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, miesięczny dochód netto w gospodarstwie wieloosobowym przypadający na osobę nie będzie mógł przekroczyć 1400 zł/os., a w gospodarstwie jednoosobowym 1960 zł/os. Maksymalna kwota dotacji będzie wynosić: do 32 tys. zł – na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych i do 15 tys. zł – na wykonanie działań termomodernizacyjnych, bez wymiany źródła ciepła.

Dodatkowo, w przypadku likwidacji starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, będzie możliwe uzyskanie dotacji do 5 000 zł na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów).

Miejsca testów

Według zapowiedzi Michała Kurtyki podczas spotkania na Śląsku, które odbyło się 18 września, pilotażowa wersja programu wsparcia dla budynków wielorodzinnych zostanie uruchomiona w wybranych gminach, w których problem jakości powietrza jest największy. Szczególne zainteresowanie pilotażem wykazali włodarze Pszczyny – miejscowości która w statystykach Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku, znalazła się na 6. miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy.

Według dzisiejszych zapowiedzi Ministra Kurtyki, jednym z województw, w których program zostanie przetestowany będzie zachodniopomorskie.

Redakcja GLOBEnergia