Dwutygodniowy okres testowania

10 sierpnia w austriackim mieście Wels rozpoczął się dwutygodniowy okres testowania autobusu o napędzie wodorowym. W ramach tego pilotażowego projektu, autobus będzie tankowany przez stację Fronius Solhub. Zielony wodór wykorzystany do zasilania pojazdu będzie wytwarzany miejscowo. Pojazdem, który jest przedmiotem testów jest „Solaris Urbino 12 Hydrogen”. Autobus o napędzie wodorowym będzie w ramach pilotażu przez dwa tygodnie wozić pasażerów komunikacji miejskiej w Wels. Miejscem uzupełniania paliwa będzie siedziba działu badawczo-rozwojowego firmy Fronius w Thalheim niedaleko Wels.

 

Co najmniej 160 km na jednym tankowaniu

Autobus będzie codziennie tankowany ok. 13 kg zielonego wodoru generowanego z wykorzystaniem instalacji PV. Tankowanie pojazdu ma trwać około 15 minut. Tak krótki czas ładowania zapewnia elastyczności i stwarza możliwość wszechstronnego wykorzystania w ramach transportu miejskiego. Solaris Urbino 12 hydrogen to zeroemisyjny autobus miejski napędzany ogniwem wodorowym. Ten niezwykle zaawansowany technologicznie pojazd w zależności od warunków oferuje zasięg od 160 do nawet 350 kilometrów przy zachowaniu wszystkich zalet napędu elektrycznego. Autobus charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu oraz brakiem wibracji, zaś jedynym produktem reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie wodorowym jest woda.

– Solhub to nasze kompletne rozwiązanie, umożliwiające lokalne wytwarzanie zielonego wodoru i wykorzystywanie go do tankowania pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Solhub kryje ogromny potencjał zarówno dla firm, jak i społeczności lokalnych. Obie mają kluczową funkcję w kształtowaniu i realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną jutra. – objaśnia Martin Hackl, Dyrektor Globalny jednostki biznesowej Solar Energy, Fronius International GmbH.

Technologia gotowa do powszechnego użytku

Głównymi celami projektu pilotażowego realizowanego przez firmę Fronius jest rozwinięcie świadomości o potrzebie lokalnego wytwarzania zielonego wodoru oraz udowodnienie jego praktycznej przydatności.

– Pokazujemy w ten sposób, że technologia działa i jest już gotowa do powszechnego użytku, – mówi Thomas Rührlinger, Business Development Hydrogen Solutions, Fronius International GmbH.

Fronius Polska

Rozwiązania dla fotowoltaiki, inteligentne rozwiązania i zarządzanie energią