Wraz z końcem maja 2020 roku, Piotr Woźny zrezygnował ze stanowiska Prezesa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie tę funkcję pełni Dominik Bąk.

Wraz z rezygnacją ze stanowiska, Piotr Woźny zapewnił, że będzie pełnił funkcję społecznego doradcy Ministra Klimatu ds. wdrażania programu Czyste Powietrze. Były Prezes NFOŚiGW dołączył ostatnio do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA.

Piotr Woźny, były Prezes NFOŚiGW, członek Rady Nadzorczej ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA to drugi, pod względem wielkości, krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego i czwarty wytwórca energii elektrycznej w Polsce.

Do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZE PAK S.A. w około 90% wykorzystywany jest węgiel brunatny, w niespełna 10% OZE w postaci biomasy, a niecały 1% stanowią inne paliwa.

Do wytwarzania ciepła w Elektrowni Pątnów wykorzystywany jest głównie węgiel brunatny, a w Elektrowni Konin – biomasa.

Droga w stronę OZE?

Działalność ZE PAK koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego. Spółka informuje jednak, że jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę energetyczną w nieodległej przyszłości.

W minionym roku Grupa poinformowała o projekcie fotowoltaicznym, który ma być zlokalizowany na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Opracowany został również szereg pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, magazynowania energii czy np. produkcji i wykorzystania wodoru. Jak podaje ZE PAK, realizacja tych projektów jest obarczona bardzo dużym ryzykiem, a horyzont inwestycyjny mocno rozciągnięty w czasie.

W ubiegłym roku, Zygmunt Solorz – założyciel Telewizji Polsat i jeden z głównych akcjonariuszy ZE PAK, założył wraz z firmami i osobami współpracującymi Stowarzyszenie “Czysta Polska”. Jego celem jest uświadomienie Polaków, w jakim środowisku żyją, oraz inspiracja do dyskusji i działania.

Źródło: ZE PAK
Źródło zdjęcia głównego: ZE PAK

Redakcja GLOBEnergia