Co prawda na oficjalnej stronie, w spisie zarządu nie widnieje jeszcze stanowisko Piotra Woźnego, ale mamy oficjalnej potwierdzenie, że dotychczasowy pełnomocnik premiera ds. smogu – Piotr Woźny został wiceprezesem NFOŚiGW.

Jak podaje redakcji GLOBEnergia Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚiGW:

– Pan Piotr Woźny został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW z dniem 1 czerwca 2018 r. przez Ministra Środowiska Pan Henryka Kowalczyka.

Pismo w tej sprawie datowane jest na 19 maja. Taką sytuację dopuszcza art. 400i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska mówiący, że zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu powoływani są przez ministra właściwego do spraw środowiska, oraz odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska – na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu.

W NFOŚiGW odpowiedzialny będzie za program walki ze smogiem Czyste powietrze, który będzie dysponował funduszem około 130 mld złotych.

Początkowo, jeszcze pod koniec marca zapowiadał on m. in, że budżet tego programu będzie wynosił 50 mld złotych. Woźny zapowiadał wtedy raport o stanie jakości powietrza, edukacyjną sieć antysmogową i 50 mld złotych na termomodernizację budynków jednorodzinnych!

Finalnie, będzie to prawie 3 razy więcej – opierając się na zapowiedział premiera z ubiegłego tygodnia.

O Piotrze Woźnym

Piotr Woźny, na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dniem 16 marca 2018 roku zasiada na nowym stanowisku pomocniczym Prezesa Rady Ministrów – jest Pełnomocnikiem do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Z polityką związany od 2000 roku, kiedy to obejmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Łączności. W latach 2015–2017 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Na tę chwilę Piotr Woźny nie widnieje już w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Piotr Woźny to były wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii, który odwołany został z funkcji wiceministra 12 marca. Wtedy też pracę straciło jeszcze 16 wiceministrów.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia