Piotr Woźny, na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dniem 16 marca 2018 roku będzie zasiadał na nowym stanowisku pomocniczym Prezesa Rady Ministrów – będzie Pełnomocnikiem do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Smogu

Zgodnie z zapowiedziami z poniedziałkowej (12 marca 2018r.) konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powierzył Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. Działanie to ma na celu jeszcze bardziej efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose premiera Morawieckiego dotyczącej naprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy – oświadczyła KPRM.

Jak podała Kancelaria Premiera, Piotr Woźny ma koordynować pracę ministerstw i urzędów w kwestii walki ze smogiem.

Ma zbierać dane o stanie powietrza, przygotowywać sposoby na jego poprawę i koordynować szykowanie nowych ustaw.

Jego głównym zadaniem ma być koordynacja współpracy wszystkich jednostek, zarówno rządowych, samorządów terytorialnych jak i organizacji pozarządowych, w zakresie ochrony czystości powietrza.

Dodatkowo w jego kompetencjach leży

  • monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji działań i ich optymalizacja ekonomiczna,
  • prawna i organizacyjna, współpraca międzynarodowa, w szczególności w zakresie wymiany informacji z organami innych państw,
  • podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji działań w ramach Programu,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów mających wpływ na jego realizację
  • dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia działań poszczególnych organów administracji rządowej oraz jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby poprawy jakości powietrza w Polsce.

Pełnomocnik został równocześnie przewodniczącym Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Piotr Woźny to były wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii, który odwołany został z funkcji wiceministra 12 marca. Wtedy też pracę straciło jeszcze 16 wiceministrów. Ciekawostką może być fakt, że jak przeczytaliśmy na rmf24.pl – Piotr Woźny będzie pełnił tę funkcję pro bono!

Redakcja GLOBEnergia