Jakich zmian możemy oczekiwać w kolejnym wydaniu Programu Czyste Powietrze?

Jak powiedział Piotr Woźny podczas VIII Kongresu PORT PC, szykowane zmiany Programu Czyste Powietrze, dotyczą tych aspektów, przez które Program do tej pory był krytykowany, czyli skomplikowana procedura składania wniosków oraz uzależnienie wysokości dotacji od sytuacji dochodowej wnioskodawców.

Długie terminy oczekiwania

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, do których były składane wnioski, spędzały bardzo dużo czasu na weryfikacji dochodów poszczególnych osób po to, żeby później na ich podstawie przyznać właściwy poziom dotacji. To przekładało się na długie terminy realizowania wniosków.

Jak powiedział Piotr Woźny, należy pamiętać, że wcześniej wojewódzkie fundusze nie miały do czynienia z osobami fizycznymi i obsługiwały raczej przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe. Fala wniosków z Czystego Powietrza, która na nie spadła razem z koniecznością weryfikacji dochodów spowodowała, że system się przytkał.

W związku z tym weryfikacja dochodów, którą do tej pory prowadziły wojewódzkie fundusze zostanie zastąpiona przez system oświadczeń.

Trzy grupy odbiorców

W realizacji tej zmiany pomoże inna zmiana. Beneficjenci mają zostać podzieleni na 3 grupy.

Pierwszą grupę będą stanowiły osoby, które zostaną zakwalifikowane do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjent, który jest właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego, a jego podstawa opodatkowania w ostatnim zeznaniu podatkowym wyniosła mniej niż 100 000 zł zostanie zaliczony do tej podstawowej grupy.

Dla takich osób przeznaczona będzie podstawowa wersja dofinansowania, której wysokość nie będzie mogła przekroczyć 20 000 zł, przy czym jeżeli beneficjent zdecyduje się na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, to będzie mógł liczyć na bonus klimatyczny w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych.

Programu Czyste Powietrze nie można łączyć z programem Mój Prąd. Właśnie dlatego jeżeli osoba składająca wniosek do Czystego Powietrza będzie jeszcze zainteresowana fotowoltaiką, będzie mogła liczyć na dodatkowy bonus w postaci kolejnych 5 tysięcy złotych.

W sumie, osoba z podstawowej grupie będzie mogła otrzymać 30 tysięcy złotych jeżeli zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła.

Druga grupa

Wiele dobrego w kontekście walki o czyste powietrze w Polsce można osiągnąć dzięki stosownym regulacjom prawnym. Są osoby w Polsce, które są w stanie sprostać wymogom uchwał antysmogowych, a zachęta na poziomie podstawowego dofinansowania powinna już te osoby wystarczająco zmotywować.

Oprócz tego, są jednak jeszcze w Polsce takie osoby, których dochód może nie pozwalać na realizację działań termomodernizacyjnych. Właśnie dlatego, w konsultacjach z Komisją Europejską została wydzielona druga grupa beneficjentów, które będą miały prawo do uzyskania zwiększonego dofinansowania. To osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie będzie przekraczał 1400 zł netto na osobę oraz 1900 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Biletem wstępu do grupy beneficjentów o zwiększonym dofinansowaniu będzie zaświadczenie o dochodzie wydawane przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej – powiedział Piotr Woźny podczas VIII Kongresu PORT PC

Osoby w tej grupie będą mogły otrzymać do 32 tysięcy zł dofinansowania na wymianę źródła i termomodernizację, co stanowi około 60% kosztów inwestycji. Oprócz tego jeżeli te osoby będą również zainteresowane fotowoltaiką, będą mogły otrzymać dodatkowe 5 tysięcy złotych. W sumie beneficjenci z drugiej grupy będą mogły uzyskać dofinansowanie na poziomie 37 tysięcy złotych.

Trzecia grupa

Trzecia grupa beneficjentów to osoby najbiedniejsze. Jak mówił Piotr Woźny, to najtrudniejsza grupa do ugryzienia i tym samym osoby, które funkcjonują w ramach ubóstwa energetycznego.

Modyfikujemy ustawę STOP SMOG i wystawiamy pieniądze z funduszu termomodernizacji i remontów dla gmin, po to żeby wspólnie z gminami zaopiekować się tymi najmniej zamożnymi osobami. Przewidujemy dofinansowanie nawet do 100%. – powiedział Piotr Woźny podczas VIII Kongresu PORT PC

Zmiany w Czystym Powietrzu – podsumowanie

Głównym sposobem na uproszczenie procedury składania wniosków do Programu Czyste Powietrze będzie zdjęcie z wojewódzkich funduszy konieczności weryfikacji dochodów beneficjentów. Zamiast tego zostanie wprowadzony system oświadczeń, a odbiorcy zostaną podzieleni na trzy grupy. Pierwsza – podstawowa będzie mogła liczyć na dofinansowanie na poziomie 20 tysięcy złotych, a jeżeli zdecyduje się na pompę ciepła z fotowoltaiką to na poziomie 30 tysięcy złotych.

Drugą grupę beneficjentów będą stanowiły osoby uprawnione do zwiększonego dofinansowania, które będą mogły uzyskać do 32 tysięcy złotych lub nawet 37 tysięcy o ile zdecydują się także na instalację PV. Trzecia grupa beneficjentów to osoby najuboższe, które przy wsparciu samorządów będą mogły uzyskać nawet do 100% dofinansowania.

Na oficjalne ogłoszenie zmian w programie jeszcze czekamy.

Opracowanie redakcyjne na podstawie materiałów kongresowych PORT PC

Redakcja GLOBEnergia