Koncern przedstawił strategię osiągnięcia celu neutralności energetycznej opartej na czterech filarach tj. zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości efektywności energetycznej w produkcji oraz zielonym finansowaniu.

Źródło: Orlen

Orlen planuje do 2030 roku zredukować o 20% emisje CO2 pochodzące z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% emisje CO2/MWh w segmencie produkcji energii elektrycznej.

Realizacja celów neutralności klimatycznej koncernu wiąże się z inwestycjami. PKN Orlen do 2030 roku planuje zainwestować ponad 25 mld zł w przedsięwzięcia, które umożliwią skuteczną minimalizację oddziaływania koncernu na otaczające środowisko, ale także otwarcie się na nowe obszary funkcjonowania. Wszystkie inwestycje będą współfinansowane poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku kapitałowym. PKN Orlen chce przede wszystkich zainwestować w poprawę efektywności energetycznej – w ciągu najbliższych 10 lat koncern zrealizuje 60 projektów poprawiających efektywność obecnych aktywów produkcyjnych. W ramach nowych inwestycji mają być uwzględnione nowoczesne technologie, skutecznie obniżające poziomy emisyjności.

Zaprezentowana przez nas strategia neutralności emisyjnej to przełomowy dokument, definiujący nasze podejście do biznesu w kolejnych dekadach. Globalna transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa firma w regionie chcemy jeszcze mocniej angażować się w ten proces i mamy ku temu silne podstawy.– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Daniel Obajtek – Prezes PKN Orlen, źródło: Orlen

W ostatnich PKN ORLEN nie tylko intensywnie rozwijał nowe obszary biznesowe, ale jest również liderem konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Jak powiedział Daniel Obajtek, realizacja planowanych przez PKN ORLEN przejęć pozwoli spółce w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energetyce i konsekwentnie budować wartość koncernu w długiej perspektywie.

PKN Orlen chce być liderem w obszarze biopaliw, realizując 5 inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanolu lignocelulozowego i biometanu.

Daniel Obajtek – Prezes PKN Orlen, źródło: Orlen

Inwestycje w tym segmencie pozwolą na zwiększenie do 2030 roku produkcji o 500 tys. ton biopaliw w skali roku. PKN ORLEN jest już obecnie znaczącym producentem biopaliw w regionie, prowadząc prace między innymi nad rozwojem technologii pozyskiwania ich z surowców celulozowych, olejów roślinnych i posmażalniczych, a także produkcji biogazu.

Nie od dziś wiadomo, że polski koncern planuje także inwestycje w odnawialne źródła energii. Koncern w swojej strategii chce skupić się na energetyce wiatrowej i słonecznej. Spółka już posiada 1 GW nowoczesnych gazowych mocy wytwórczych oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW. Orlen chce również rozwijać sieć dystrybucji paliw alternatywnych, co będzie się wiązało z inwestycjami w technologie wodorowe. Koncern jest również w fazie przygotowawczej do realizacji hubu wodorowego we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu zajmie wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie.

Redakcja GLOBEnergia