innogy Polska podpisała umowę ze spółką Skanska Residential Development Poland na zakup energii poświadczonej gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Od kwietnia energia wiatrowa od innogy zasili plac budowy nowej inwestycji mieszkaniowej dewelopera Jaśminowy Mokotów w Warszawie. To pierwsza budowa w Warszawie, która wykorzystywać będzie wyłącznie zieloną energię.

„Jaśminowy Mokotów będzie osiedlem certyfikowanym ekologicznie w międzynarodowym systemie BREEAM. Jako spółka mieszkaniowa podejmowaliśmy się już certyfikacji budynków, ale nigdy wcześniej nie korzystaliśmy w takim stopniu z zielonej energii. W obliczu tego, że budownictwo odpowiada za znaczną część emisji CO2 do środowiska, niezwykle ważna jest dla nas minimalizacja negatywnego wpływu inwestycji na otoczenie.
Do tej pory robiliśmy to m.in. wykorzystując nietoksyczne materiały o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych, czy stosując rozmaite systemy energooszczędne. Dziś sięgamy dodatkowo po zdrową, zieloną energię elektryczną”
– mówi Łukasz Witek, menedżer projektu w Skanska Residential Development Poland.

Wykorzystanie tego rodzaju energii jest istotne zwłaszcza w obliczu wytycznych Unii Europejskiej, które wskazują, że do 2020 roku jedna piąta energii wytwarzanej w UE ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii” – dodaje.

Produkt „Zielona Energia” jest skierowany do firm i instytucji sektora publicznego, przemysłu, sektora usług czy zarządców nieruchomości. Mają oni możliwość wyboru dowolnego źródła odnawialnej energii pochodzącej z elektrowni wodnych, lądowych i morskich farm wiatrowych, źródeł geotermalnych czy fotowoltaiki.

Całość energii oferowanej przez innogy Polska wytwarzana jest w odnawialnych źródłach energii. Cieszymy się, że działając wspólnie innogy i Skanska przyczyniają się do upowszechniania i promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii” – mówi Sebastian Janda, dyrektor rynku masowego w innogy Polska.

Nasza oferta „Zielona Energia” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe deklarowane przez firmy kładące nacisk na ekologię i zrównoważony rozwój. Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia nie tylko korzystanie z przyjaznej dla środowiska energii oraz obniżenie negatywnego wpływu na środowisko, ale również stanowi dodatkowy argument, którym Klienci innogy mogą wyróżnić się w swojej branży na tle konkurencji” – dodaje.

Źródło: innogy Polska

Redakcja GLOBEnergia