Płacisz dużo za prąd? Sprawdź tę pozycję na swoim rachunku!

wtyczki, przedłużacz, dłoń

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę oferty sprzedaży energii elektrycznej po otrzymaniu ponad stu wniosków o zawyżenie całościowej kwoty rachunku. Potencjalnych nadużyć miała się dopuścić jedna z największych spółek energetycznych w Polsce - Tauron.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wtyczki, przedłużacz, dłoń

Podziel się

Manipulacje opłatą handlową

Szczególną uwagę na swoje rachunki powinny zwrócić osoby korzystające z tzw. umów ze stałą ceną. Taka forma rozliczeń gwarantuje niezmienną stawkę energii elektrycznej przez dłuższy okres czasu, co w obliczu ostatnich fluktuacji cenowych wydaje się być rozsądnym wyborem. Jednak mimo takiego zabezpieczenia rachunki klientów Tauronu i tak wzrosły. By odbić sobie potencjalne straty, firma zwiększyła kwotę opłaty handlowej do około 130 złotych miesięcznie (pierwotnie było to mniej niż 20 zł). Tauron broni się twierdząc, że przekonywał swoich klientów do rezygnacji z umów ze stałą ceną i skorzystania z taryfy określanej przez prezesa URE. Taka forma rozliczeń miała się bardziej opłacić klientom, gdyż nie doliczano do niej wspomnianej opłaty handlowej, a sama stawka za energię była zamrożona i nie mogła przekroczyć 70 gr/kWh.

Do tej pory z umów ze stałą stawką za energię elektryczną zrezygnowało już 90% osób korzystających z tej oferty. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że rachunki tej części klientów często wzrastały kilkukrotnie ze względu na manipulację wysokością opłaty handlowej.

Obecnie UOKiK analizuje ponad sto zgłoszeń od klientów Tauronu i prowadzi dwa postępowania dotyczące kampani informacyjnej spółki i zmian kwoty opłaty handlowej.

“Aktualnie zbieramy materiał dowodowy w sprawie, który będzie wymagał przeprowadzenia szczegółowej analizy. Ogólnie do naszej delegatury w Krakowie napłynęło blisko 100 sygnałów dotyczących tego tematu” – wyjaśnia Rzeczpospolitej biuro prasowe UOKiK.

Równocześnie napłynęły również zgłoszenia dotyczące spółek Tauron Sprzedaż od klientów z Gliwic. Dotyczą one podwyższenia stawki stałej za energię pochodzącej z oferty z gwarancją jej niezmienności.

Zawiadomienia dotyczą tylko jednej spółki

Analizując sytuację u innych spółek, mimo rosnącej ceny energii udało im się zachować stawki gwarantowane, np. PGE Obrót obsługujące ponad 5 mln gospodarstw domowych wciąż ma podpisane 32 tysiące umów z gwarancją stałej ceny w roku bieżącym. Ta część klientów została przy takiej formie rozliczeń, gdyż nie przekraczają ustalonych limitów zużycia. Pozostanie w przedziale między cenami zamrożonymi przez URE w poprzednim roku a ceną maksymalną stosowaną wobec klientów przekraczających limity zużycia gwarantuje im opłacalność korzystania z oferty nie bazującej na taryfie. UOKiK informuje, że pozostali sprzedawcy energii dostosowali się do zapisów ustawy o zamrożeniu cen energii, tym samym do urzędu nie wpłynęły żadne wnioski zawiadamiające o nieprawidłowościach w rozliczeniach klientów. W dobie kryzysu energetycznego wielu klientów straciło czujność i nie dziwią ich już wysokie rachunki za prąd. Operatorzy często dopuszczają się manipulacji cenowych, by zrekompensować sobie straty na zakupie energii. Dlatego dziś jeszcze bardziej powinniśmy analizować rachunki za prąd i reagować także na zmiany opłaty handlowej.

źródło: Rzeczpospolita

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia