Płacisz za gaz więcej, niż przewiduje taryfa zatwierdzona przez URE? Możesz to zmienić

To będzie trudny rok dla konsumentów gazu, zarówno tych ogrzewających dom, jak i tzw. “kuchenkowiczów” - podwyżki sięgają 60 proc. w przypadku taryf regulowanych. Co jeśli stawki są większe w sytuacji, gdy odbiorca indywidualny konsumuje gaz na warunkach wolnorynkowych? Co w sytuacji, gdy mieszka w budynku wielorodzinnym? Może skorzystać z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Wyjaśniamy, jak to zrobić. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zatwierdza taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Tak też się stało w grudniu 2021 roku. Zatwierdzono nowe, wyższe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Należy podkreślić, że w Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Udział tych podmiotów w sprzedaży wynosił prawie 86 proc. w 2020 roku.

Informowaliśmy, że dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków (tzw. kuchenkowicze), płatność za gaz będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewający gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Każdy indywidualny odbiorca paliwa gazowego, czyli gospodarstwo domowe lub kupujący gaz na jego potrzeby zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego, ma możliwość wyboru pomiędzy ceną gazu zatwierdzoną przez Prezesa URE (taryfą), a tzw. stawkami wolnorynkowymi, w które nie ingeruje regulator i które sprzedawcy paliwa gazowego oferują swoim klientom.

Warto przypomnieć, że regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy mogą oferować gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy, zależnie od m.in. bieżących cen gazu. Wszyscy jednak wiemy, że te w ostatnim czasie są coraz wyższe.  

Pojawiły się wątpliwości w przypadku budynku wielolokalowego

W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości co do stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE w sytuacji, gdy paliwo gazowe jest dostarczane do budynków, gdzie odbiorcą („pośrednikiem”) jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, a faktycznym beneficjentem gospodarstwo domowe. Do tej sprawy odniósł się Prezes URE już w 2018 roku. Stanowisko regulatora ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy gospodarstwa domowe skupione w ramach np. wspólnoty czy spółdzielni, nie posiadają indywidualnych liczników zużycia paliwa gazowego i są rozliczne przez jednego właściciela lub zarządcę budynku na podstawie odczytów ze wspólnego opomiarowania. URE zauważa w komunikacie, że takie przypadki należą do zdecydowanej mniejszości w Polsce, bowiem znaczna większość odbiorców w gospodarstwach domowych posiada indywidualne liczniki. W przeważającej części stroną umowy ze sprzedawca gazu są indywidualni odbiorcy.

- Jeśli zatem indywidualni użytkownicy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym zużywający gaz na potrzeby tego gospodarstwa, ze względu na uwarunkowania techniczne nie dokonują sami zakupu i rozliczenia zużytego gazu, a takich zakupów dokonuje zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego, w ocenie Prezesa URE do rozliczeń za paliwo gazowe zastosowanie powinny mieć ceny z taryf zatwierdzanych przez URE - wyjaśnia regulator. 

Stanowisko to dotyczy również zakupów gazu dla kotłowni, jeśli jest ona częścią wspólnoty i jeśli w takiej kotłowni nie jest prowadzona odrębna działalność gospodarcza.

Co zrobić, by skorzystać z taryfy? Podpowiada URE

Zasady rozliczeń powinny być zawsze ujęte w umowie zawartej przez właściciela lub zarządcę budynku ze sprzedawcą gazu. W tej sytuacji właściciel lub zarządca budynku powinien zwrócić się do sprzedawcy paliwa gazowego z wnioskiem o zastosowanie w odniesieniu do określonego wolumenu gazu przeznaczonego dla gospodarstw domowych stawek taryfowych. 

Podmiot składający takie oświadczenie powinien najpierw dokonać oceny, czy jest uprawniony do korzystania z regulowanej taryfy. Należy sprawdzić, kto jest faktycznym konsumentem paliwa gazowego i czy są to wyłącznie gospodarstwa domowe. Należy także zweryfikować, czy zarządca budynku nie jest aktualnie związany umową na sprzedaż paliwa gazowego według stawek wolnorynkowych, której zapisy uniemożliwiają zerwanie kontraktu w dowolnym momencie.

URE wskazuje, że sprzedawca gazu, po otrzymaniu takiego oświadczenia, powinien je rozpatrzyć i udzielić wnioskodawcy odpowiedzi. W przypadku, gdy sprzedawca odmówi zastosowania taryfy, a właściciel lub zarządca budynku nie zgadza się z argumentacją uzasadniającą odmowę, należy zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: URE

Zobacz również