Plan działania UE dotyczący pozyskiwania energii odnawialnej z mórz europejskich

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wodna1

UE dąży do opracowania wiarygodnego i bezpiecznego źródła energii odnawialnej.

Ma w tym pomóc utworzenie Forum ds. energii mórz i oceanów.

Komisja Europejska przedstawiła plan działania mający na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej pochodzącej z europejskich mórz i oceanów.

Autorzy planu pragną wspomóc ten rozwijający się sektor „niebieskiej energii”, obejmujący technologie przetwarzania w energię elektryczną energii fal morskich, przypływów i wahań temperatury wody, poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w ramach nowego Forum ds. energii mórz i oceanów.

Olbrzymi potencjał
Plan zakłada ograniczenie uzależnienia Europy od paliw kopalnych i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez stworzenie stabilnego źródła energii odnawialnej w regionie. Ten rodzaj energii mógłby być wykorzystywany w połączeniu z innymi rodzajami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

Według Komisji Europejskiej oceany i morza na świecie mają wystarczający potencjał energetyczny, aby zaspokoić nasze obecne i przewidywane zapotrzebowanie na energię.

Oczywiście wykorzystanie tego potencjału wiąże się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty i skomplikowane zasady przyznawania licencji.

Liczne korzyści
Forum ds. energii mórz i oceanów stawia sobie za cel sprostanie tym wyzwaniom. Wspieranie sektora niebieskiej energii może się przyczynić nie tylko do stworzenia bezpiecznego źródła energii – będzie również korzystne dla środowiska naturalnego, przyczyni się do tworzenia miejsc pracy (zwłaszcza w regionach nadmorskich) i generowania wzrostu gospodarczego.
Źródło: Komisja Europejska