Plan na zielone budownictwo – projekt META-BUILD

Budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za 36% energetycznych emisji gazów cieplarnianych. Europa, przeprowadzając dekarbonizację gospodarki, adresuje ten problem między innymi w ramach pakietu Fit for 55 i dyrektywy EPBD. W styczniu wystartował projekt META-BUILD, który ma pomóc w opracowaniu planu na ograniczenie emisji z sektora budowlanego. Okazuje się, że w projekcie jest polski akcent.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Sześć budynków w różnych częściach Europy ma przejść elektryfikację systemu ogrzewania i dogłębną termomodernizację.
  • Projekt jest finansowany przez program UE „Horyzont Europa”.
  • W projekt zaangażowane jest 39 partnerów, w tym miasto z Polski.

Projekt Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system (napędzanie transformacji budynków w kierunku zdekarbonizowanego zrównoważonego systemu energetycznego) rozpoczął się w styczniu i ma potrwać do końca 2027 roku. 

Metavasis, czyli przemiana

Projekt META BUILD ma przetestować efektywność energetyczną i ekonomiczną dostępnych rozwiązań w zakresie zeroemisyjnych budynków. Wnioski z przebiegu przedsięwzięcia pomogą w przygotowaniu i weryfikacji planów na dekarbonizację budownictwa w szerokiej skali. Jak czytamy na stronie projektu – Metavasis to po grecku przemiana. META BUILD ma być wzorem jak zmieniać efektywność energetyczną budynków. 

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie modernizacji 6-8 budynków w różnych rejonach (a więc też w różnych klimatach) Europy. Inwestycje odbędą się przy zachowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, a więc zanim zostaną wyposażone w pompy ciepła, moduły PVT (ang. Photovoltaic Thermal – moduły fotowoltaiczne produkujące również energię cieplną) i magazyny energii, przejdą gruntowną termomodernizację. Dzięki temu zapotrzebowanie energetyczne będzie mniejsze, a więc łatwiej będzie je pokryć z bezemisyjnych źródeł.

Projekt obejmie najpierw budynki w Austrii, Chorwacji, Francji, Grecji, Włoszech i Hiszpanii. Obiekty będą wykorzystywały systemy optymalizacji zużycia energii, między innymi modelowanie 3D i sztuczną inteligencję. Po wykonaniu i przetestowaniu tych inwestycji podobnym zabiegom mają zostać poddane kolejne budynki, między innymi w Polsce. 

Metamorfoza nad morzem

W projekcie uczestniczy 39 partnerów z 13 krajów Unii, w tym także z Polski. Obok kilku uniwersytetów, firm i Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła na liście partnerów znajduje się też miasto Gdynia. Do projektu zostało wytypowane jedne z tamtejszych przedszkoli, w którym zostanie zainstalowana pompa ciepła i system inteligentnego sterowania. 

Projekt  META BUILD jest dofinansowany z środków Unii Europejskiej. Na jego cele zostanie poświęcone prawie 12,5 miliona euro. Pierwsze spotkanie zespołu projektowego odbyło się pod koniec stycznia w Atenach, gdzie partnerzy rozpoczęli ambitne plany rozciągające się na najbliższe cztery lata. 

Twórcy projektu liczą na jego wkład w wypracowanie powtarzalnych metod osiągania wysokiej efektywności energetycznej budynków i kształtowanie zielone przyszłości europejskiego budownictwa. 

Źródło: consilium.europa.eu, EHPA, www.eurac.edu, www.gdynia.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia