7 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja „W drodze do elektromobilności”.

– Rozwój elektromobilności będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na sektor motoryzacyjny, ale również obszar energii i całą gospodarkę, dlatego dziś rozpoczynamy wspólne działania w tym obszarze  – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „W drodze do elektromobilności”. 
W wydarzeniu, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej 7 czerwca 2016 r. wziął również udział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz podsekretarze stanu w MR i ME, Jadwiga Emilewicz oraz Michał Kurtyka. 
 
Minister Tchórzewski podkreślił, że elektromobilność to duże wyzwanie, ale także szansa na rozwój wielu obszarów naszego rynku. – Dlatego zainicjowaliśmy pomysł, który chcemy realizować we współpracy na poziomie rządowym, biznesowym jak i naukowym – powiedział. Podkreślił również, że celem Ministerstwu Energii jest by po polskich drogach jeździło w perspektywie dekady, co najmniej milion aut napędzanych energią elektryczną. – Będzie się to wiązało z wygenerowaniem dodatkowego popytu na energię, co pozwoli lepiej zagospodarować moce wytwórcze i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w dużych miastach – dodał. Minister Tchórzewski zapowiedział również pakiet zmian legislacyjnych służących m.in. wypracowaniu modelu sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
 
Z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że inicjatywa Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju jest przykładem na udaną współpracę w ramach rządu.  – Stanowi ona także doskonałą podstawę rozwoju eletromobilności w Polsce – dodał.
 
W trakcie spotkania wiceminister energii Michał Kurtyka zaprezentował założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.  Do jego głównych celów należą m.in. redukcja zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach, zwiększenie i optymalizacja popytu na energię oraz zwiększenie możliwości jej magazynowania. – Planujemy również powstanie Centrum Elektromobilności, a pod koniec roku uruchomienie specjalnego funduszu, który wsparłby finansowo inicjatywy tego typu – dodał.
 
Podczas prezentacji „W drodze do elektromobilności”, przygotowanej przez Ministerstwo Energii, 7 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem.
 
Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora. 
 
Wiceminister energii Michał Kurtyka podkreśla, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce. – Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności – dodaje.  
 
W opinii prezesa Energi Dariusz Kaśków zaangażowanie spółki w powołanie Centrum Elektromobilności to element aktywnego współuczestnictwa firmy w procesie kreowania innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki. – Chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które pozyskaliśmy w ubiegłych latach prowadząc własne projekty badawcze – mówi. – Bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach, Grupa Energa postrzega dynamicznie rozwijający się na świecie rynek elektromobilności, jako nowy kierunek badań rozwojowych, mający w perspektywie najbliższych 15 – 20 lat zapewnić nam istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozwój nowych usług biznesowych, związanych z budową i eksploatacją niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej – ocenia.
 
Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia podkreśla, że podpisane porozumienie pozwala na połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętego obszaru elektromobliności w Polsce, które posiadają partnerzy naukowi przedsięwzięcia, z potencjałem i potrzebami rozwoju partnerów przemysłowych.  – Jest to również kierunek, w którym polskie firmy, w tym TAURON, prowadzą już od jakiegoś czasu badania nakierowane na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, który w przyszłości mógłby być dla nich istotnym biznesem – dodaje.
 
Zdaniem Mirosława Kowalika, prezesa Enei połączenie sił sektora elektroenergetycznego oraz środowiska naukowego to szansa na wykreowanie nowych, innowacyjnych usług i produktów spełniających rosnące oczekiwania klientów, z założeniem budowania trwałego bezpieczeństwa energetycznego. – Klienci będą odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu swoich możliwości i potrzeb energetycznych, a to przedsięwzięcie jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom – zauważa.
 
PGE, lider branży energetycznej w Polsce, kładzie nacisk na stały rozwój poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach swojej działalności – zauważa Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zaznacza, że wielopłaszczyznowa współpraca z innymi firmami sektora oraz najlepszymi polskimi ośrodkami badawczymi, pozwala nam efektywnie wpływać na rozwój rynku energetyki, tym samym poprawiać komfort życia w polskich domach oraz zapewniać bezpieczeństwo energetyczne polskim przedsiębiorstwom.
 
Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.
 
Źródło: Ministerstwo Energii