Plany budowy największej pompy ciepła w Europie

W połowie czerwca 2023 r. firma Rheinenergie podpisała umowę na budowę wielkoskalowej pompy ciepła o wydajności niespotykanej dotąd w Europie i Niemczech. Nowy zakład ma wykorzystywać energię środowiskową z wód Renu i dostarczać 150 MW mocy; generowane "zielone" ciepło będzie dostarczane do sieci ciepłowniczej w centrum Kolonii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pompa ciepła Vaillant Politechnika

Podziel się

Ambitne plany

Instalacja o mocy tak dużej mocy jak 150 MW nie istnieje jeszcze w Niemczech ani w Europie. Powstająca pompa ciepła dostarczy do sieci ciepłowniczej wystarczającą ilość energii cieplnej do ogrzania około 30 000 domów. Budowa ma rozpocząć się na początku 2024 r., a rozpoczęcie eksploatacji planowane jest na początek 2027 r. Spółka wspomniała również o planach budowy kolejnej 50-megawatowej pompy ciepła na północ od miasta, która zapewni ciepło dla dzielnic mieszkaniowych i przedsiębiorstw przemysłowych. Firma zamierza zainwestować w tę technologię około 3,8 miliarda euro. Celem są odporne, neutralne dla klimatu i bezpieczne dostawy energii do 2035 roku.

Wycofanie projektu GEG

Dyrektor generalny Andreas Feicht jest zadowolony z prawdopodobnego wycofania projektu GEG, lepiej znanego jako ustawa o ogrzewaniu. Zgodnie z projektem ustawy, obowiązkowy 65% udział energii odnawialnej w istniejących budynkach nie będzie miał zastosowania, dopóki nie zostanie opracowany lokalny plan ogrzewania. Dałoby to miastu i dostawcom komunalnym więcej czasu na udzielenie odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań klientów: czy muszę zainstalować pompę ciepła, czy zamiast tego mogę podłączyć się do sieci ciepłowniczej? 

Kolonia rozpoczęła planowanie miejskiej sieci ciepłowniczej dawno temu przy wsparciu Rheinenergie, ale nie jest jeszcze jasne, kiedy dokument będzie dostępny, aby rozpocząć złagodzony zakaz instalacji gazowych i olejowych systemów grzewczych.

Projekt sieci energetycznej

Jak dotąd wiadomo, wewnętrzny węzeł ciepłowniczy w mieście zostanie rozszerzony, aby uzyskać moc cieplną 1,4 TWh. Do tej pory wstępnie narysowano kolejny okrąg wokół centrum miasta - ale bez dzielnic i nazw ulic - gdzie rozważane będzie albo ogrzewanie miejskie (prawdopodobnie 35%), albo ekologiczny gaz/wodór do ogrzewania (prawdopodobnie 65%). W pasie podmiejskim - z indywidualnymi wyjątkami lokalnej sieci ciepłowniczej - będą miejsca, w których klient będzie musiał zainwestować w pompę ciepła. W tym celu Rheinenergie chce rozbudować swoją sieć energetyczną. Feicht oszacował łączną kwotę 800 milionów euro na rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

fot. RheinEnergie

Udział wodoru na poziomie 50%

Chociaż wodór był do tej pory towarem deficytowym i drogim, Feicht obliczył 50%-owy udział wodoru w dostawach ciepła do połowy roku 2030. Szacuje się, że wraz z rozwojem sieci ciepłowniczej i wzrostem sprzedaży, dwie duże pompy ciepła będą w stanie obsłużyć tylko 30% zapotrzebowania rocznie. Biomasa, osady ściekowe, energia słoneczna i magazynowanie ciepła byłyby w stanie zwiększyć udział zielonej energii do około 50%. Rheinenergie potrzebuje więc wodoru dla drugiej połowy dostaw ciepła. Oczekuje się konkretnych propozycji rozbudowy sieci dystrybucyjnej w celu udostępnienia wodoru dla ogrzewania gazowego i klientów komercyjnych. Rheinenergie będzie również potrzebować wodoru dla własnych elektrowni. W międzyczasie przeprowadza się szereg wstępnych rozmów z potencjalnymi dostawcami. Wodór ma docierać do Kolonii z portów w Rotterdamie lub Wilhelmshaven.

Nakłady inwestycyjne są ogromne

Przekształcenie infrastruktury i produkcji będzie dużym wysiłkiem dla przedsiębiorstwa komunalnego. Według Birgit Lichtenstein, dyrektor zarządzającej firmy, całkowita wartość inwestycji może potroić się do 3,8 miliarda euro w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby firma mogła zatrzymać część swoich zysków.

W 2022 roku Rheinenergie musiała przekazać dużą część (136 mln euro) zysku w wysokości 168 mln euro swojemu większościowemu udziałowcowi. Łącznie 22 mln euro, a więc o 6 mln euro mniej niż w roku poprzednim, trafiło do mniejszościowego udziałowca Westenergie, a tylko 10 mln euro do bazy kapitałowej. Oprócz dobrego bilansu, kluczowe jest też zwiększenie zwrotu z kapitału własnego w rozporządzeniu motywacyjnym. Ponadto Lichtenstein i Feicht mają nadzieję na dotacje federalne na wydajne sieci ciepłownicze, które pomogą pokryć część kosztów dwóch dużych pomp ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej.

Źródła: iwr.de, energate-messenger.com