Bełchatów jest szczególnym miastem w Polsce. To tu znajduje się elektrownia, która pokrywa prawie 68% udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.Miasto jest także osławione jako największy emitor dwutlenku węgla. W niedalekiej przyszłości być może będzie się jeszcze nieco kojarzyło z odnawialnymi źródłami energii.

W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa pomiędzy PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc farmy może sięgnąć nawet 60 MW.

Cele PGE

Grupa PGE jest jedną z czterech największych spółek energetycznych w Polsce i tym samym największym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Po 9 miesiącach tego roku, Grupie udało się zwiększyć o 23 procent produkcję energii elektrycznej z wiatru. W przypadku produkcji z biomasy, PGE zanotowało wzrost o 39 procent. Nastąpił także 67-procentowy wzrost w produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych. Oprócz tego, produkcja energii z węgla brunatnego spadła o 16 procent, a z węgla kamiennego o 12 procent. Grupa coraz więcej stawia na OZE i chce utrzymać swoją pozycję lidera w tym zakresie.

Celem Grupy jest osiągnięcie 2,5 GW mocy fotowoltaicznych w perspektywie 2030 r. 60 MW na gruntach wykorzystywanych poskładowiskowych Elektrowni Bełchatów, to oczywiście nie wszystko. PGE nawiązała już współpracę i podpisała listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Tereny zidentyfikowane jako odpowiednie pod farmy PV, pozwoliłyby na budowę ok. 750 MW. PGE planuje pierwszy istotny przyrost mocy PV w 2021 r.

Energetyka wiatrowa

Kontynuowane są również poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2.545 MW, które stanowią pierwszy etap programu offshore grupy. Prace w obszarze technicznym projektów Baltica 2 i Baltica 3, między innymi: pomiary wietrzności, działania w obszarze planistyki, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskania danych geofizycznych. Ogłoszono także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wstępnego badania dna morskiego. Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Oprócz tego projekt budowy nowych 3 farm wiatrowych, pod wspólną nazwą Klaster (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh, jest już mocno zaawansowany. Na jednej z farm – Karnice II – zakończył się już montaż wszystkich 10 turbin. Prace na wszystkich farmach mają zakończyć się do końca I kw. 2020. Ich realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW

Źródła: PAP, PGE

Redakcja GLOBEnergia