Plany na kolejne inwestycje offshore w Polsce – złożono nowe wnioski o pozwolenia lokalizacyjne na Bałtyku

Są plany na nowe lokalizacje morskich farm wiatrowych w Polsce! Equinor, który we współpracy w spółkach joint venture z Polenergią rozwija ten sektor odnawialnych źródeł energii, złożył kolejne wnioski o nowe obszary pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku!

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Kilka słów o morskiej energetyce wiatrowej w Polsce

Morskie farmy wiatrowe będą jednym z fundamentów nowego, zeroemisyjnego sektora energetycznego w Polsce. Przyjęta w ubiegłym roku Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakłada zainstalowanie łącznie 5,9 GW do 2030 roku i 11 GW w ciągu kolejnych 19 lat. Zdaniem ekspertów, potencjał (przynajmniej techniczny) jest znaczący. 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce został podzielony na dwie fazy. W ramach pierwszej, właścicielom przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, czyli różnicy między ceną zaoferowaną w aukcji a średnimi cenami energii elektrycznej na rynku. Jest to jedyna różnica między pierwszą a drugą fazą, gdyż pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame.

Na początku 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki wydał decyzje w sprawie pierwszego etapu wsparcia dla projektów, na które zezwala ustawa o morskiej energetyce wiatrowej. Pozwolenia otrzymały projekty należące do PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz duńskiego Ørsted - Baltica 2 o mocy 1498 MW, a także Baltica 3 o mocy 1045 MW. Trzeci wybór padł na inicjatywę BTI (Baltic Trade and Invest) (350 MW) realizowaną wspólnie przez niemiecką firmę energetyczną RWE. Dwa pozostałe projekty to MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II Polenergii i Equinoru, o łącznej mocy 1440 MW.

Dwa wymienione projekty Polenergii i Equinor zakwalifikowały się do pierwszej fazy wsparcia, dysponują prawomocnymi decyzjami środowiskowymi wraz z umowami przyłączeniowymi, a także posiadają ważną decyzją środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej. Wykonano również szczegółowe badania dna morskiego, które nie wykazały zagrożenia pod kątem budowy farm wiatrowych. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla obu projektów została zaplanowana na 2023 rok. W efekcie pierwsza energia z tych projektów będzie mogła zostać dostarczona do sieci do 2026 roku. 

Oprócz tego, aktualnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego dla trzeciego projektu spółek - MFW Bałtyk I, który ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemów przesyłowych. Ten projekt kwalifikuje się już do II fazy rozwoju offshore w Polsce. Teraz przyszedł czas na dalszy rozwój projektów, a więc na kolejne wnioski lokalizacyjne!

Equinor wnioskuje o nowe pozwolenia lokalizacyjne na Bałtyku

8 kwietnia 2022 roki Equinor poinformował, że złożył kolejne wnioski o nowe obszary pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Firma chce kontynuować wkład w transformację energetyczną i poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju Polski, wnosząc ponad 50 lat doświadczenia w realizacji kompleksowych inwestycji offshore i kompetencje jednego z największych na świecie developerów morskich farm wiatrowych. Zdaniem Equinor nowe lokalizacje to szansa na synergie z łańcuchem dostaw budowanym w ramach pierwszej fazy rozwoju offshore, w której firma aktywnie uczestniczyła.

Źródła: Equinor, Polenergia, URE, własne

Zobacz również