Platforma Innowacji Energooszczędnych – nowa inicjatywa dla rozwoju miast

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

platforma innowacji

Miasto Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, RAFAKO S.A., Energetyka Solarna Ensol, Geosystem - GLOBEnergia, Alumast S.A., Viessmann -  to inicjatorzy utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych. Spotkanie na którym podpisano list intencyjny odbyło się 2 października br. w urzędzie miasta w Raciborzu.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego misją Platformy Innowacji Energooszczędnych będzie:

– wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych, i medialnych oraz integracja branży, jej dalszy rozwój, reprezentacja na rynkach zagranicznych,
– inicjatywa wdrożeniowa polegająca na wspieraniu możliwości zastosowania badań w praktyce, poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli świata nauki, w tym studentów, z konkretnymi przedsiębiorcami,
–    promocja ziemi raciborskiej jako obszaru rozwoju i zastosowania powyższych technologii.
Przy jej realizacji partnerzy kierować się będą zasadami: propagowania osiągnięć własnych i partnerów, współudziału we wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych o zasięgu krajowym i zagranicznym; podejmowania, na podstawie odrębnych porozumień wspólnych projektów badawczych  i wdrożeniowych, a także podejmowania działań o charakterze rynkowym; współpracy przy opracowywaniu oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych oraz zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej; wsparcia w zakresie działań o charakterze transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między samorządem Miasta Racibórz a jego partnerami na terenie Republiki Czeskiej oraz innymi mogącymi być w przyszłości przedmiotem wspólnego zainteresowania stron.
 
Platforma Innowacji Energooszczędnych ma za zadanie integrować środowiska naukowo-badawcze, samorządowe, gospodarcze i finansowe. Ma formę otwartą, co oznacza, że jej członkami mogą zostać kolejne podmioty. Partnerami grupy będą również instytucje finansowe – banki.
- To ogromne możliwości we wspólnym aplikowaniu po środki unijne, które sprzyjają  rozwojowi miasta, zatrudnieniu i poprawie bytu mieszkańców. To również duży krok w rozwój edukacji. Współpracujące ze sobą podmioty będą miały większy wachlarz możliwości wymiany informacji, dotyczącej tworzenia nowych kierunków studiów, możliwości odbywania praktyk studenckich, zatrudniania wykwalifikowanej kadry i prowadzeniu badań naukowych. To z kolei może skutkować wprowadzaniem na rynek nowatorskich produktów – tłumaczy Mirosław Lenk,  prezydent Raciborza.
 
 
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych.
Na zdjęciu od lewej: Mirosław Lenk, Krzysztof Burek, Jerzy Cibis, Marek Bednarz, Michał Szepelawy, Roman Majnusz, Zbigniew Szkopek.

Zrodlo: Urząd Miasta Racibórz