Jednym z europejskich liderów instalacji pływających systemów fotowoltaicznych jest Wielka Brytania gdzie znajduje się aktualnie druga co do wielkości pływająca elektrownia.

Queen Elizabeth II Reservoir

Na początku 2016 ponad 23000 modułów fotowoltaicznych rozpoczęło produkcje energii bezpośrednio z powierzchni sztucznego jeziora Queen Elizabeth II niedaleko Heathrow. Uwzględniając m.in. poziom usłonecznienia Wielkiej Brytanii elektrownia rocznie produkuje energię elektryczną, będącą ekwiwalentem rocznego zapotrzebowania na prąd około 1800 brytyjskich gospodarstw domowych. Energia wyprodukowana przez elektrownie o mocy 6,33 MWp jest w całości wykorzystywana przez lokalne stacje uzdatniania wody należące do Thames Water.

Dzięki czystej energii ze słońca, woda pitna dostarczana jest do niemal 10 milionów Brytyjczyków. Każdy z pojedynczych 23046 modułów fotowoltaicznych został przymocowany do pływaka, które połączone tworzą pływający ponton. Po odholowaniu na środek jeziora, połączone ze sobą moduły wraz z pływającą konstrukcją zostały przymocowane do 177 kotew ważących około 1 tony każda.

Elektrownia zajmuje ok. 10% powierzchni zbiornika i wg ekspertów nie ma negatywnego wpływu na ekosystem, co potwierdziły liczne analizy i badania trwające około 5 lat. Wartym podkreślenia faktem jest to, że do wybudowania elektrowni Queen Elizabeth II nie było wymagane pozwolenie na budowę, które jest obligatoryjne przy budowach elektrowni fotowoltaicznych na gruncie. Dzięki bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, za sprawą brytyjskiej elektrowni nie zostało wyemitowane około 2950 ton CO2 w skali roku.

Trzecią największą europejską pływającą elektrownią fotowoltaiczną jest Godley Reservoir Floating Solar PV w Tameside o mocy 2,99 MWp.

Ponad 12000 modułów fotowoltaicznych rozpoczęło produkcję czystej energii na początku 2016 r. Roczny wolumen produkowanej energii wynosi około 2,7 GWh przy zerowej emisji dwutlenku węgla. Energia produkowana przez fotowoltaikę wykorzystywana jest przez lokalną stacje uzdatniania wody, co znacząco wpływa na redukcję kosztów energii, a to z kolei przekłada się na niższe rachunki za wodę brytyjskich użytkowników.

Korzystna dla środowiska naturalnego elektrownia fotowoltaiczna zajmuję powierzchnię 45500 m2. Firma United Utilities, która zamontowała Godley Reservoir Floating Solar PV, zainstalowała również pięć kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w Altrincham, Rivington, Huyton, Fishmoor i Sweetloves, które będą wytwarzać około 3,6 GWh czystej energii.

Korzyści z budowy pływających elektrowni PV.

• Korzyści ekonomiczne
Możliwość przekształcenia niewykorzystanych zbiorników wodnych w bezemisyjne elektrownie słoneczne produkujące energię elektryczną w konkurencyjnych cenach przez dekady. Znaczna część europejskich krajów nie ma odpowiednich gruntów do budowy farm fotowoltaicznych. A koszt budowy na gruncie jest znacznie wyższy niż montaż na wodzie, szczególnie w Holandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie grunty są wyjątkowo cenne.

Europejskie przykłady pływających systemów fotowoltaicznych pokazują tendencje obniżania kosztów przyłączenia do sieci, ze względu na dobry dostęp do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto pływająca elektrownia fotowoltaiczna wytwarza więcej energii elektrycznej w skali roku, dzięki obecności wody, która wpływa na chłodzenie systemu.

• Korzyści społeczne
Montaż elektrowni PV na powierzchni wody pozwala na wykorzystanie cennych gruntów np. do celów rolniczych. Ponadto zanieczyszczone zbiorniki wodne mogą zostać przekształcone dzięki fotowoltaice na źródło czystej i zrównoważonej energii.

• Korzyści dla środowiska
Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na powierzchni wody ograniczają parowanie wody i zachowują istniejący ekosystem. Instalacja fotowoltaiczna na powierzchni wody może zmniejszyć przyrost glonów, które mają wpływ na utrzymanie dobrej jakości wody. Natomiast zbyt intensywny przyrost glonów może mieć odwrotny skutek, wpływając negatywnie na jakość wody. Inną korzyścią jest zmniejszona intensywność fal, które wpływają na erozję nasypów zbiorników wodnych.

Wartym podkreślenia czynnikiem jest możliwość połączenia elektrowni fotowoltaicznych z istniejącą infrastrukturą hydroenergetyczną. Aktualne trendy rozwoju OZE skłaniają do konkluzji, że wzajemne uzupełniające się odnawialne źródła energii mogą być podstawą systemu energetycznego każdego rozwiniętego gospodarczo kraju w ciągu najbliższych dekad.

Źródła: theguardian.com, pagerpower.com, ec.europa.eu, manchestereveningnews.co.uk, sciencephoto.com

Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia