Aktualności Aktualności

Po co zmieniać definicję prosumenta?

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
klaster energii

Podczas ostatnich posiedzeń komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412) wielokrotnie pojawiają się postulaty o zmianie definicji prosumenta.

Według obowiązującej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 z późniejszymi zmianami, prosument to odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Kto dzisiaj może być prosumentem?

Na podstawie tych zapisów ustawy, prosumentem może być jedynie osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii. Prosumentem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż wytwarzanie energii, ale instalacja musi działać na potrzeby gospodarstwa domowego, nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko wtedy, możliwe jest rozliczanie się z produkcji i konsumpcji energii z mikroinstalacji na zasadzie opustów.

Podczas prac nad kolejną nowelizacją, pojawiają się postulaty o propozycje rozszerzenia definicji prosumenta o jednostki samorządu terytorialnego i o ich jednostki organizacyjne.

Jednostki samorządu terytorialnego – będą prosumentami?

Na mocy obowiązujących przepisów, takie instytucje jak szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy, jednostki straży pożarnej, domy pomocy społecznej należące do gminy albo organów gminnych mogłyby być rozliczane na zasadzie opustów.

Obecnie ich sytuacja wygląda nieciekawie. Wyprodukowana i skonsumowana energia to jest dla takich obiektów po prostu oszczędność na rachunkach, a nadwyżki produkowanej energii mogą być wyprowadzane do sieci, jeśli sieć się na to w ogóle zgodzi.

Postulat o rozszerzenie definicji prosumenta o jednostki samorządu terytorialnego nie jest nowy. Pojawiał się już kilkakrotnie podczas prac nad poprzednimi nowelizacjami, jednak starania o jego uwzględnienie w noweli były nieskuteczne.

Zdaniem posła Zyski, który wypowiadał się w tej sprawie na jednym z posiedzeń Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa rozszerzenie definicji prosumenta o jednostki samorządu terytorialnego miałoby ogromne znaczenie dla rozwoju prosumeryzmu w Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego mają zdecydowanie większe możliwości niż pojedyncze osoby fizyczne. Według posła Ireneusza Zyski wzbudzają one zdecydowanie większe zaufanie społeczne niż jednostki sektora prywatnego, które mocno nastawione są na zysk.

Inna zmiana dotycząca prosumentów

Zmiany, które dotyczą prosumentów to również zwiększenie maksymalnej mocy dla mikroinstalacji z 40 kWp do 50 kWp, a moc cieplna w skojarzeniu do 150 kW. Ustalając tę zmianę, prawodawcy mieli na uwadze gospodarstwa rolne – o tę zmianę postulowało m.in  środowisko rolnicze.

Zmechanizowane i nowoczesne gospodarstwa, wyposażone chociażby w dojarki, czy elektrycznie podgrzewające wodę mają dość duże zużycie energii.

Prace nad nowelizacją ustawy o OZE w ostatnim czasie odbywały się na szczeblu komisji sejmowych. Ostatnie rozważania nad jej dokumentem miały miejsce w 8 maja, kiedy to głównie poprawiano nieścisłości w zapisach ustawy z logicznego punktu widzenia.

O kolejnych zmianach i dyskusjach nad zapisami ustawy o OZE będziemy informować na bieżąco!