Liderem Warszawa i województwo mazowieckie

Największą flotę autobusów elektrycznych posiada Warszawa (stan na koniec 2020 r.). Mieszkańcy stolicy Polski mają do dyspozycji 161 autobusów o napędzie elektrycznym. Na kolejnych miejscach uplasowała się Zielona Góra (43 sz.), Kraków (29 szt.) oraz Jaworzno (24 szt.).

W podziale na województwa, liderem jest woj. mazowieckie, które do dyspozycji posiada łącznie 181 szt. autobusów. Na kolejnym miejscu jest woj. wielkopolskie (47 szt.) oraz Lubuskie (43 szt.).

Marki autobusów elektrycznych

Które marki autobusów elektrycznych są najbardziej popularne nad Wisłą? Dane nie są zaskakujące, w szczególności dla obserwatorów rozwoju rynku transportu. Solaris dostarczył najwięcej autobusów elektrycznych na rynek polski. W okresie od 2015 r. do końca 2020 r. sprzedał 324 autobusy elektryczne, które obecnie są użytkowane na polskich drogach. Kolejną marką jest Ursus. Producent dostarczył 68 szt. Na trzecim miejscu uplasował się koncern Volvo, który awansował na podium dzięki inowrocławskiemu i świdnickiemu zamówieniu (łącznie 10 szt.).

Eksperci podkreślają fakt, że polscy producenci autobusów elektrycznych są liderami w eksporcie zeroemisyjnych pojazdów wykorzystywanych w komunikacji publicznej. Dostarczyli do zagranicznych odbiorców autobusy elektryczne o wartości ponad 213 mln euro.

– Prócz tego należy pamiętać, że oprócz autobusów Polska specjalizuje się w infrastrukturze do ich ładowania. To robi wrażenie i pokazuje, jak mocną pozycję ma polska branża elektromobilności – wskazuje Marcin Nowak z PIRE.

Pomagają programy

Rząd zapowiedział wsparcie implementacji elektromobilności w komunikacji publicznej polskich miast. Niedawno zakończył się nabór w ramach programu Zielony Transport Publiczny organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pierwszy nabór zamknięto już po niespełna trzech tygodniach od uruchomienia. 33 miasta zgłosiły swoje wnioski o dofinansowanie zakupu: 302 e-busów, 7 trolejbusów i 122 pojazdów wodorowych. Na zakup autobusów wodorowych w szczególności liczy Poznań, GZM, Chełm i Włocławek.

– Jak na razie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych projektów. Spodziewamy się, że pierwsze przetargi z ZTP ruszą pod koniec tego roku i będą miały realny wpływ na obraz rynku w 2022 r., a przede wszystkim w 2023 r. – mówi Aleksander Kierecki, redaktor naczelny Transinfo.pl. Portal wraz z PIRE uruchomił licznik autobusów elektrycznych.

Krzysztof Burda, prezes PIRE, wskazuje że szybko wyczerpane środki z alokacji programu Zielony Transport Publiczny to potwierdzenie, że zwiększa się świadomość znaczenia elektromobilności w samorządach i chętnie wdrażane są nowe technologie.

Źródło: PIRE

Redakcja GLOBEnergia