Kurczący się rynek pracy w OZE

Po raz pierwszy od 2015 r. odnotowano spadek ogólnej liczby miejsc pracy w amerykańskim sektorze OZE, ale obecnie realizowana polityka klimatyczno-energetyczna wskazuje, że w najbliższym czasie można spodziewać się nowych stanowisk w tym sektorze. Tylko na skutek COVID-19 i związanego z nim zamrożenia gospodarczego oraz polityk prowadzonych przez byłą administrację Donalda Trumpa, która zachęcała do rozwijania także paliw kopalnych, utracono 307 tys. miejsc, w szczególności w sektorze energetyki wiatrowej, słonecznej oraz efektywności energetycznej.

Według stanu na koniec 2020 r. w amerykańskim sektorze OZE pracowało ok. 3 mln specjalistów. Dla porównania w 2019 r. był ich 3,36 mln. Wyniki przedstawiono w oparciu o badania Bureau of Labor Statistics i wyniki krajowej ankiety obejmującej ponad 30 tys. przedsiębiorstw w USA.

Zatrudnienie w sektorze OZE

Ogółem zatrudnienie w sektorze OZE w USA spadło o prawie 6 proc. Największą redukcję miejsc pracy odnotowano w firmach związanych z efektywnością energetyczną – branża ta stanowi znaczną część sektora energetycznego w USA. Liczba miejsc pracy spadła o 11 proc. w porównaniu do 2019 r. Jaka była główna przyczyna takiego wyniku? Eksperci wskazują, że ograniczenia związane z pandemią COVID-19 uniemożliwiły pracownikom zajmującym się efektywnością energetyczną (np. audytami) przeprowadzenia działań w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Spadło także zatrudnienie w energetyce słonecznej, co było spowodowane mniejszym poziomem sprzedaży i instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

Zmniejszyła się także liczba miejsc pracy w branży związanej z sieciami elektroenergetycznymi, bateriami litowo-jonowymi oraz magazynami energii. Zatrudnienie spadło w porównaniu do 2019 r. o 7 proc. po dwóch latach szybkiego wzrostu napędzanego popytem na elektromobilność i przydomowe magazyny energii.

Zatrudnienie w sektorze produkcji pojazdów elektrycznych i hybrydowych wzrosło o ponad 6 proc. w 2020 r., co odpowiada 12 tys. nowych miejsc pracy. Jest to największy wynik dla branży związanej z “zielonymi technologiami”.

Zarobki w sektorze OZE

Sektor OZE pozostaje branżą zatrudniającą najwięcej osób w amerykańskim sektorze energetycznym – obejmuje o 66 proc. więcej pracowników niż sektor wydobycia i wytwarzania paliw kopalnych. Mediana stawek godzinowych dla miejsc pracy w sektorze “czystej energii” jest również o 25 proc. wyższa niż mediana płacy krajowej, a także płacą większą od poziomu zarobków uzyskiwanych w energetyce konwencjonalnej.

Kalifornia, Teksas, Nowy Jork i Floryda pozostają krajowymi liderami pod względem miejsc pracy w OZE. Mniejsze stany takie jak Illinois, Massachusetts, Michigan i Ohio zatrudniały pod koniec 2020 r. po ponad 100 tys. specjalistów OZE, co do jest jednym z lepszych wyników w skali krajowej.

Źródło: E2

Redakcja GLOBEnergia