Jak pokazały ostatnie badania, zelektryfikowane linie kolejowe w Wielkiej Brytanii, Network Rail, mogą zostać z powodzeniem połączone z systemami odnawialnych źródeł energii, których współdziałanie mogłoby się odbywać na zasadzie umowy o zakup energii.

Network Rail jest największym w Wielkiej Brytanii indywidualnym odbiorcą energii, którego celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i redukcja kosztów operacyjnych związanych z produkcją energii.

W Wielkiej Brytanii już teraz istnieje ponad 5 500 km zelektryfikowanych torów kolejowych, zaś setki kilometrów więcej ma być zelektryfikowane w ciągu kilku następnych dekad.

Wczesne analizy pokazują, że podłączenie do sieci powinno być możliwe praktycznie w każdym miejscu w 1/3 tej sieci, wykorzystującej linie wysokiego napięcia prądu stałego, co pozwoli na odblokowanie dostępu do tysięcy nowych miejsc, które wcześniej były niedostępne dla OZE.

Standardowe napięcie robocze systemów zasilania trakcji kolejowej prądem stałym mieści się w przedziale od 630 V do 750 V, natomiast typowe napięcie wyjściowe systemów PV zwiera się w zakresie od 600 V do 800 V, zatem przedziały te się pokrywają, a co za tym idzie, połączenie obu systemów ze sobą wydaje się być jak najbardziej wykonalne.

Zamiana prądu stałego w prąd zmienny, jaki przepływa w sieci, skutkuje stratą energii elektrycznej w wysokości ok. 3%, tak więc dostarczenie prądu stałego bezpośrednio do pociągów pozwoli na likwidację tej straty.

Duży potencjał do wykorzystania systemów PV do bezpośredniego zasilania pociągów elektrycznych istnieje także w Indiach, które postawiły sobie za cel zainstalowanie łącznie 100 GW mocy wytwórczych pochodzących z instalacji PV do 2022 roku. W kraju tym aktualnie istnieje ponad 25 000 km zelektryfikowanych torów kolejowych, a co roku ma przybywać ok. 2 000 km nowych.

W Wielkiej Brytanii planuje się przeprowadzenie projektów pilotażowych. Organizacja charytatywna 10:10, działająca na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, we współpracy z Community Energy South poszukuje obecnie najbardziej korzystnych obszarów przy torach, na których możliwe byłoby zainstalowanie próbnych instalacji PV.

Opracowano na podstawie: The Guardian