W minionym tygodniu odbyło się spotaknie wiceministra Jerzego Pietrewicza z premierem niemieckiego kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie – Erwinem Sellerringiem. Podjęto temat rozwoju współpracy gospodarczej szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wiceminister Pietrewicz podkreślił, że polska i niemiecka gospodarka szczególnie pod kątem polityki energetycznej jest do siebie bardzo zbliżona. – Wynika to m.in. z wysokiego udziału węgla brunatnego i paliw naftopochodnych w miksie energetycznym Niemiec oraz udziału energochłonnych przemysłów – wyjaśnił.

W jego opinii Polska może skorzystać z doświadczeń Meklemburgii w sektorze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. – Widzimy też możliwość szerszej współpracy technologicznej naszych firm i ośrodków naukowych, szczególnie w obszarze informatyki, ochrony środowiska i obecności na rynkach trzecich – powiedział wiceminister Pietrewicz.
 
Wiceszef resortu gospodarki zapewnił także że Polska wypełni zobowiązania wynikające z unijnego pakietu klimatycznego, w tym osiągnięcie 20 proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. – Dlatego zmieniliśmy ostatnio zasady wsparcia OZE, które znajdą się w odrębnej ustawie. Mam nadzieję, że przyjmiemy ją jeszcze w tym roku – dodał.

Wiceminister Pietrewicz nawiązał ponadto, do szerokiej współpracy regionalnej oraz kontaktów turystycznych między Polską a Niemcami. – Aktywnie działają w tym zakresie m.in. województwo zachodniopomorskie i Szczecin, z którym podpisano umowę o partnerstwie.  Meklemburskie izby przemysłowo-handlowe z Neubrandenburga, Rostoku i Schwerina współpracują również z instytucjami biznesu z zachodniej Polski – dodał. Wartość wymiany handlowej Polski z Meklemburią–Pomorzem Przednim w 2012 r. wyniosła 860 mln euro, w tym eksport – 452 mln euro, a import – 408 mln euro.

Polskie przedsiębiorstwa eksportują głównie produkty rolno-spożywcze, meble i wyroby z drewna, wyroby metalowe, urządzenia elektryczne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz nawozy sztuczne. Z Meklemburgii–Pomorza Przedniego importujemy przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne, części do samochodów, wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, papier i karton, wyroby z żelaza, żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym ryby i trzoda chlewna.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki