Poczta Polska przygotowuje się do wprowadzenia samochodów elektrycznych. Pomóc ma w tym Energa. Obie firmy podpisały list intencyjny – będą wspólnie rozwijać transport oparty na pojazdach tego typu.

Flotę 5 tysięcy aut wypełnią elektryki!

Poczta Polska od 2018 roku prowadzi działania na rzecz rozwoju elektromobilności, testuje różne typy pojazdów elektrycznych oraz stacje ładowania. Spółka posiada flotę ponad 5 tys. aut i przygotowuje się do stopniowej ich wymiany na auta elektryczne. Już jesienią tego roku do floty pojazdów dołączą pierwsze pocztowe elektryki.

– Dzięki podpisaniu listu intencyjnego z Energą nasza spółka zyskuje poważnego partnera, z którym będziemy mogli rozwijać elekromobilność. Energa ma duże doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą z wykorzystaniem dedykowanego systemu IT – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

– Chcemy jak najlepiej przygotować się do wprowadzenia „Stref Czystego Transportu” oraz mieć pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza przez ograniczenie jego zanieczyszczenia – dodaje Paweł Przychodzeń, członek zarządu Poczty Polskiej.

Grupa Energa w 2013 roku rozpoczęła realizację projektu „eMobility”, w ramach którego m.in. zainstalowano pilotażową infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych, testowano flotę pojazdów elektrycznych oraz prowadzono testy systemów IT zarządzających terminalami ładowania i flotą EV. Wdrożono także pierwszą w Polsce usługę carsharingu opartą na samochodach elektrycznych. Na przestrzeni lat firma zrealizowała wiele inicjatyw z samorządami i klientami biznesowymi.

Energa ma pomóc Poczcie w zapewnieniu infrastruktury do aut o napędzie elektrycznym wraz z niezbędnymi do ich ładowania urządzeniami oraz systemem zarządzającym. Spółka energetyczna systematycznie rozbudowuje swoją sieć ładowania tego typu pojazdów. Do końca 2019 roku Grupa Energa będzie miała łącznie 54 stacje, a do 2022 roku co najmniej 100. Będą one ulokowane m.in. przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w większości dużych miast leżących na terenie działalności Grupy. Część spośród nich będzie stacjami szybkiego ładowania – umożliwiającymi naładowanie pojazdu do poziomu 80 proc. w ciągu 30 min. Koordynatorem działań w zakresie elektromobilności w Grupie jest Energa Obrót.

Obie firmy przygotowują się do uruchomionego przez Ministerstwo Energetyki „Planu rozwoju elektromobilności w Polsce”, realizującego „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Poligon doświadczalny Poczty Polskiej

W ubiegłym roku Poczta przeprowadziła największe w Polsce testy dostawczych pojazdów elektrycznych do 3,5 tony o ładowności do 800 kg. Był to „poligon doświadczalny” dla kierowców i pracowników obsługi technicznej, jak również producentów. Przetestowano 9 marek samochodów oraz 5 rodzajów stacji ładowania. Obecnie prowadzone są testy pojazdów elektrycznych o ładowności powyżej 800 kg. Auta pięciu producentów są używane w codziennej pracy przez pocztowców w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Zabrzu, Krakowie i Pruszczu Gdańskim. Jednocześnie testowane są stacje ładowania 4 firm.

Samochody elektryczne stają się przyszłością motoryzacyjnego świata. Mają na to wpływ zarówno zmiany norm emisji spalin, niestabilne ceny paliw, rosnące koszty eksploatacyjne tradycyjnych pojazdów, jak też potrzeba ochrony środowiska naturalnego.

W myśl ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektoromobilności i paliwach alternatywnych, Polska stawia na rozwój samochodów, których użytkowanie jest niskoemisyjne. Przyjęte w ustawie rozwiązania, takie jak np. strefy czystego transportu, powodują konieczność stopniowej wymiany floty aut. Podobne regulacje do wymienionej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzone zostały w większości krajów UE.

Źródło: Energa

Redakcja GLOBEnergia