W Polsce zainteresowanie pompami ciepła jest coraz większe, ale pod względem liczby domów nowo budowanych i wyposażonych w pompę ciepła, wciąż pozostajemy w ogonie Europy.

W Europie, w 2013 roku sprzedano prawie 90 000 gruntowych pomp ciepła, a w naszym kraju nieco ponad 5 000. Dużo większą popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła, których w Europie sprzedaje się prawie 170 000. W Polsce, w 2013 roku sprzedano ich nieco ponad 2 000. Liczba ta z roku na rok rośnie.
„Wzrastająca z roku na rok liczba instalacji z pompami ciepła powoduje, że projektanci stają przed koniecznością doboru urządzenia do indywidualnych potrzeb obiektu. W systemach z pompą ciepła wybór konkretnego urządzenia jest szczególnie istotny, gdyż od niego zależy komfort użytkowania instalacji, czy też zapewnienie odpowiednich parametrów grzewczych.
Prawidłowy dobór pompy ciepła ma decydujący wpływ na późniejsze koszty eksploatacyjne systemu ogrzewania. Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła należy przeprowadzić obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku [ZC] zgodnie z normą PN–EN 12831.
Po jego obliczeniu należy zdecydować, w jakim systemie grzewczym: monowalentnym czy biwalentnym będzie pracowała pompa ciepła. Kolejna kluczowa kwestia na jaką trzeba zwrócić uwagę, to fakt że temperatura źródła górnego ma decydujący wpływ na współczynnik wydajności grzewczej COP pompy ciepła. Im wyższa jest temperatura źródła górnego przy danej temperaturze źródła dolnego (np. powietrze zewnętrzne), tym mniejsza jest jej wydajność grzewcza, natomiast rośnie moc napędowa sprężarki. W konsekwencji tego obniża się współczynnik wydajności grzewczej COP urządzenia. Dzieje się tak dlatego, że zmianie tej temperatury towarzyszy wzrost, bądź spadek ciśnienia skraplania odpowiadający żądanej temperaturze zasilania instalacji źródła górnego.
Ze względu na złożoność procesu projektowania systemu grzewczego dobór pomp ciepła powinien być wykonywany przez firmy do tego przygotowane. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie błędów doborowych, ale także na optymalizację pracy całego systemu.”


Adam Koniszewski

Key Account Manager, Dimplex
Źródło: GLOBEnergia 2/2015

Cały poradnik inwestora pomp ciepła w GLOBEnergia 2/2015