Poddębice – Miasto Słońca

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Poddębice, energetyka słoneczna

Miasto Poddębice (woj. łódzkie) może się poszczycić jedną z największych w kraju instalacją solarną – jest ono obecnie liderem polskiej  solarnej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej (www.ozeliga.pl).

Ale jak na lidera przystało, nie poprzestaje na tym, ale sięga po nowe rozwiązania służące lepszemu wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W Poddębicach zrealizowano projekt pod nazwą „Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynków na terenie miasta Poddębice”. Obejmował on termomodernizację siedmiu obiektów użyteczności publicznej i dwóch budynków mieszkalnych należących do gminy, termomodernizację 12 budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz 13 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, modernizację i rozbudowę dwóch kotłowni (zamiana źródła zasilania z węgla kamiennego na brykiet z biomasy, głównie słomy), modernizację blisko 3,5 km sieci ciepłowniczych (przyłączenie nowych odbiorców i likwidację kolejnych kotłowni węglowych), montaż 325 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 580 m2 do podgrzewania bieżącej wody użytkowej. W realizacje tego zadania zaangażowało się kilka podmiotów: Samorząd Gminy Poddębice, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Poddębicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poddębicach oraz Poddębickie Wspólnoty Mieszkaniowe. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na około 17,5 mln zł. Warto zaznaczyć, że dzięki temu projektowi uzyskano znaczący efekt ekologiczny (zaoszczędzenie energii cieplnej poprzez zahamowanie jej utraty), a wykorzystanie biomasy pozwoli zwiększyć dochody rolników oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Dla porównania – 2500 ton brykietu słomianego zastępuje ok. 1500 ton węgla kamiennego.
(…)

Obecnie w Poddębicach działa ponad 1267 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 2200 m2, co stawia miasto w czołówce krajowej. Pozytywnym zjawiskiem jest również fakt, iż mieszkańcy domków jednorodzinnych montują na dachach instalacje solarne. Choć koszty nie są niskie, zwracają się mniej więcej po ok. 8 latach użytkowania. W ten oto sposób oprócz efektu ekologicznego mieszkańcy naszego miasta uzyskują oszczędności, a duża liczba solarów na dachach poddębickich budynków i znaczna ilość wykorzystywanej energii słonecznej spowodowały, że mieszkańcy nazwali Poddębice Miastem Słońca.
(…)

Wyznaczono już tereny, na których będą prowadzone odwierty, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta uwzględniono ponad 12 ha na realizację inwestycji wykorzystującej wody termalne.
Skorzysta na tym, wybudowany w 1994 roku, szpital w Poddębicach. Na bazie wód termalnych możliwe stanie się uruchomienie oddziału balneologicznego. Wówczas w mieście nad Nerem można będzie organizować turnusy rehabilitacyjne. Posiadając wody termalne Poddębice mają szansę stać się zagłębiem termalnym nie tylko w województwie, ale i w Polsce.

Opracował Andrzej Peraj, Urząd Miejski w Poddębicach

Cały artykuł - GLOBEnergia 4/2009