Dwie pierwsze umowy dotyczące wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 7 listopada 2017 r.

Unijne pieniądze na rozbudowę systemów geotermalnych otrzymają: Geotermia Podhalańska – 12,2 mln zł oraz Geotermia Toruń – 19,5 mln zł. Łączna wartość całkowita obu projektów wyniesie 73 mln zł.

Źródłem dofinansowania obydwu geotermalnych przedsięwzięć będzie unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.” uzyskał dofinansowanie w kwocie nie większej niż 12,2 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu – 32,7 mln zł. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 9,6 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 2,4 tys. ton CO2/rok.

Z kolei inwestycja „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2” uzyskał dofinasowanie w kwocie nie większej niż 19,5 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu – 40,3 mln zł. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 81,5 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 13,5 tys. ton CO2/rok.

Narodowy Fundusz zakończył unijne postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, którego alokacja wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną.

Beneficjentami będą (licząc od największej kwoty dofinansowania):

  • G-TERM ENERGY Sp. z o.o.; projekt „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”; wnioskowana kwota dotacji: 40,1 mln zł;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie; projekt „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;
  • Geotermia Toruń Sp. z o.o.; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł;
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w w Bańskiej Niżnej; projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”; wnioskowana kwota dotacji: 12,2 mln zł;
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; projekt „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”; wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; projekt „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł;
  • Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy; projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;
  • BANIA Sp. z o.o.; Sp.k. w Białce Tatrzańskiej; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu”; wnioskowana kwota dotacji: 2,1 mln zł;
  • VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt „Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie”; wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW