Podłogówka a grzejniki – jak wybór wpływa na zużycie energii i jej koszty?

Ogrzewanie podłogowe

Nie od dziś wiadomo, że pompy ciepła to urządzenia, które lepiej pracują na niższym parametrze, czyli na niższej temperaturze wody krążącej w układzie. Takim systemem dystrybucji ciepła jest ogrzewanie płaszczyznowe, najczęściej podłogowe. Ale co to oznacza w praktyce? Jak zastosowanie instalacji podłogowej i grzejników przekłada się na SCOP pompy ciepła i koszty ogrzewania? Mówiła o tym Julia Sobaszek z Galmet na jednym z webinarów z cyklu Webinarowa Środa.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ogrzewanie podłogowe

Podziel się

SCOP i COP

Parametr nazywany COP to ilość energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania domu w stosunku do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej. Jest to wartość chwilowa.

To jak może zmieniać się COP w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury w systemie grzewczym, przedstawia poniższy wykres.

Analiza systemu ogrzewania i wymaganych parametrów
Analiza systemu ogrzewania i wymaganych parametrów, źródło: materiały Galmet

Jak widać na wykresie, wartości COP są zależne od temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej. Im niższa jest temperatura na zewnątrz, tym niższe COP. Równocześnie, niższa temperatura zasilania - 35 st. C pozwala osiągnąć wyższe COP niż temperatura zasilania 55 st. C.

Użytkowników pomp ciepła w większym stopniu interesuje jednak wartość SCOP, która określa stosunek energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania domu w stosunku do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej w określonym czasie, np. w ciągu roku. Innymi słowy jest to sezonowa sprawność pompy ciepła. Można pokusić się o stwierdzenie, że SCOP to średnie COP w określonym przedziale czasowym. SCOP pozwala określić, ile pompa ciepła zużyje prądu w ciągu całego roku lub w ciągu sezonu grzewczego.

W jakim stopniu wybór systemu grzewczego przekłada się na SCOP, a także koszty ogrzewania? Zobaczmy!

Wpływ systemu na zużycie energii i koszty ogrzewania domu

Jako przykład weźmy budynek o powierzchni 150 m2, który potrzebuje 15 000 kWh i porównajmy, jaką ilość energii pobierze pompa ciepła, jeżeli będzie współpracowała z ogrzewaniem podłogowym ogrzewaniem podłogowym, a jaką w przypadku ogrzewania grzejnikowego.

Wpływ systemu na zużycie energii
Wpływ na roczne zużycie energii, źródło: materiały Galmet

Średnioroczne współczynniki SCOP dla układu z instalacją ogrzewania podłogowego mogą mieć wartości około 5, a w przypadku grzejników około 3,5. Dzieląc energię cieplną potrzebną w budynku przez sezonowy współczynnik efektywności uzyskujemy energię, którą mniej więcej będziemy musieli dostarczyć do urządzenia w postaci energii elektrycznej

komentuje Julia Sobaszek.

Jak to się przekłada na liczby? Okazuje się, że zużycie energii elektrycznej w budynku z ogrzewaniem podłogowym może być nawet o 40% niższe niż w przypadku ogrzewania grzejnikowego!

W przypadku ogrzewania podłogowego będzie to poziom 3000 kWh, a przy ogrzewaniu grzejnikowym około 4300 kWh, czyli około 40% więcej energii, tylko przez to, że mamy ogrzewanie o wyższych temperaturach, które wpływa niekorzystnie na sezonowy współczynnik efektywności

komentuje Julia Sobaszek z Galmet.

Czy to oznacza, że pompa ciepła nie nadaje się do współpracy z grzejnikami? Wcale nie! Oznacza to jednak, że większą wagę należy przyłożyć do odpowiedniej izolacji budynku i jego efektywności energetycznej, aby możliwe redukować zapotrzebowanie cieplne budynku.

Zużycie energii w przypadku ogrzewania grzejnikowego jest znacząco większe, jednak w budynku, który nie charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię, czyli w dobrze ocieplonym budynku, a także w budynkach o mniejszej powierzchni, te różnice nie będą tak odczuwalne w kosztach. Jeżeli przyjmiemy, że 1 kWh kosztuje 1 zł, to różnica w kosztach przedstawionym przykładzie będzie między 3000 zł a 4300 zł. Ale jeżeli już weźmiemy pod uwagę budynek o większym zapotrzebowaniu na ciepło, który przy instalacji podłogowej zużywa 7000 kWh, to przy instalacji grzejnikowej będzie to już 7 tys. zł vs. 10 tys. zł

 komentuje Julia Sobaszek.

Z tego względu, decydując się na pompę ciepła w istniejącym budynku warto zadbać o jego uprzednią termomodernizację. Ocieplając budynek czy wymieniając okna, można znacząco zredukować koszty ogrzewania bez konieczności wymiany ogrzewania grzejnikowego na podłogowe. Szczególnie, że wiązałoby się to z dużo większym zakresem prac remontowych. 

Wybierając pompę ciepła pod kątem grzejników warto również zwrócić uwagę na czynnik roboczy, który w tej pompie ciepła jest wykorzystywany. Jak zwraca uwagę Julia Sobaszek z Galmet, zastosowanie pompy ciepła opartej o czynnik chłodniczy R290, czyli propan, pozwala na utrzymanie wysokiej mocy grzewczej nawet przy wysokich parametrach zasilania, co jest istotne przy grzejnikach. Propanowe pompy ciepła mają zazwyczaj wyższe parametry zasilania, które dochodzą nawet do 70 st. C, co czyni je pompami ciepła odpowiednimi z punktu widzenia termomodernizacji budynków.

Artykuł powstał na podstawie materiałów z webinaru organizowanego w ramach cyklu Webinarowa Środa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia