ABB uruchamia podmorskie połączenie energetyczne w technologii HVDC Light. Instalacja stanowi ważne połączenie pomiędzy sieciami Irlandii i Wielkiej Brytanii, umożliwiając transgraniczny przesył energii i zwiększając niezawodność oraz bezpieczeństwo dostaw elektryczności.

Nowe połączenie umożliwia również handlowanie energią elektryczną pomiędzy krajami oraz przyłącza Irlandię do sieci europejskiej. Wraz ze zwiększeniem zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych Irlandii, kraj ten będzie mógł eksportować nadwyżkę elektryczności do Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony importować energię elektryczną w miarę potrzeb.

System kabli o długości 262 km łączy Woodland w hrabstwie Meath w Irlandii z Deeside w północnej Walii. Kable wykorzystują izolację polimerową, która gwarantuje wytrzymałość i elastyczność, neutralizując wpływ surowego środowiska Morza Irlandzkiego. Technologia HVDC Light umożliwia rozruch bez poboru mocy ze źródeł zewnętrznych, co pomaga przywrócić zasilanie w szybki sposób w przypadku przestoju.

„Jest to już kolejny przykład rosnącego znaczenia przesyłu w technologii HVDC w przypadku realizowania kluczowych, kształtujących się trendów, jak integracja odnawialnych źródeł energii i połączenia wzajemne” – powiedział Brice Koch, szef biznesu Systemy Energetyki ABB. „ABB pozostaje liderem rynku w tym obszarze i będziemy nadal przesuwać granice technologii HVDC”.

ABB stała się pionierem technologii HVDC 60 lat temu. Firma otrzymała zlecenia na realizację około 90 projektów HVDC o łącznej zainstalowanej mocy 95 000 megawatów (MW)– co odpowiada około połowie globalnej zainstalowanej bazy. ABB pozostaje liderem innowacji w obszarze HVDC. Posiada wyjątkową pozycję w przemyśle dzięki wewnętrznym możliwościom produkcyjnym półprzewodnikowych elementów mocy, falowników oraz kabli wysokiego napięcia, czyli kluczowych elementów w systemach HVDC.

HVDC Light jest ewolucją technologii HVDC, która pomaga rozwiązać problem zapotrzebowania na podziemny i podwodny przesył energii elektrycznej na duże dystanse. Technologia jest coraz częściej wdrażana w szerokim zakresie aplikacji, włączając w to integrację odnawialnych źródeł energii z zainstalowanych na morzu i na lądzie farm wiatrowych, dostawy energii elektrycznej z lądu na wyspy, morskie platformy ropy i gazu, zasilanie centrów miast, gdzie wolna przestrzeń jest głównym ograniczeniem, jak również w zakresie połączeń wzajemnych, często przeprowadzanych na obszarze mórz. ABB pełni wiodącą rolę w tym sektorze – dostarczyła 13 z 14 przekazanych do eksploatacji połączeń HVDC, opartych na technologii VSC.
Źródło: ABB